Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет04122020

Брой 234, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Начална Президентът не подписа указа за назначаването на Иван Гешев за главен прокурор

Президентът не подписа указа за назначаването на Иван Гешев за главен прокурор

Президентът не подписа указа за назначаването на Иван Гешев за главен прокурор

Дър­жав­ният глава Румен Радев върна пред­ложението за избора на Иван Гешев за нов главен прокурор. Президен­тът припомни на членовете на ВСС, които избират обвинител номер едно, че е очак­вал истин­ско със­тезание между кан­дидати, а не фор­мално изпъл­нение на процедурата по избор със само един кан­дидат.

Това отнема от прес­тижа и легитим­ността на бъдещия главен прокурор, а те са много необ­ходими за неговата нелека и отговорна мисия, заяви още Радев. Минис­търът на правосъдието не посочи втори кан­дидат и не даде алтер­натива, заяви още президен­тът Радев. Той под­черта, че под­ходът на един кан­дидат е бил под­к­репен от правител­с­т­вото. Бъдещият главен прокурор трябва да се пол­зва с широко общес­т­вено доверие, под­черта Радев.

Бяха пуб­ликувани много становища на дър­жавни инс­титуции и в раз­рез със закона превес взе масираният инс­титуционален натиск, отбеляза президен­тът. Изборът на главен прокурор е акт с висока общес­т­вена значимост и начинът на неговото провеж­дане трябва да съз­дава доверие в общес­т­вото, а не съм­нения. Общес­т­вото ни е особено чув­с­т­вително към съдеб­ната власт като отговорна за справед­ливостта. Връщам на ВСС пред­ложението за наз­начаване на гос­подин Иван Гешев за главен прокурор на Репуб­лика Бъл­гария, завърши изяв­лението си дър­жав­ният глава.

България

Икономика

Българите ще отделят 25% от месечните си доходи за празнични разходи

Българите ще отделят 25% от месечните си доходи за празнични разходи

Бъл­гарите планират да отделят 25 процента от месеч­ните си доходи или средно по 269 евро на домакин­с­тво за праз­нични раз­ходи по Коледа — това…

Прочети още:

Loading...

Култура

Фестивалът „Златен ритон“ще премине онлайн

25-ото издание на фес­тивала за бъл­гар­ско докумен­тално и анимационно кино „Златен ритон“ ще пред­с­тави онлайн и без­п­латно най-новите филми от …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Волейболистите на България ще играят на Мондиал 2022

Мъж­кият ни национален тим по волей­бол може да се счита за сигурен учас­т­ник на светов­ното пър­вен­с­тво през 2022 година. Това стана ясно, след …

Прочети още:

Loading...

Свят

В Москва започват да записват за ваксиниране срещу вируса

В Москва започват да записват за ваксиниране срещу вируса

Препаратите срещу КОВИД-19 имат феноменални перспективи

От днес на сайта на мос­ков­с­кия кмет и на столич­ната управа започва запис­ване за вакси…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...