Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря05082020

Брой 147, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66241 BGN1 GBP = 2.16509 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Начална Коалиционните партньори подкрепиха БСП и ръководството й

Коалиционните партньори подкрепиха БСП и ръководството й

Те оцениха високо увеличението на броя кметове, общински съветници и над 150 000 нови гласа на местния вот

Пар­т­ньорите в коалиция “БСП за Бъл­гария“ от ПК “Еког­лас­ност“, ПК “Тракия“, КПБ и “Нова Зора“ оцениха като много добро пред­с­тавянето на “БСП за Бъл­гария“ на мес­т­ните избори. Те отчетоха увеличаването на под­к­репата със 150 000 гласа, както и увеличаването на броя кметове и общин­ски съвет­ници и победата в четири облас­тни цен­търа.

Политичес­кият съвет взе решения, сред които:

1. Под­к­репя водената от БСП и ръковод­с­т­вото й политика.

2. Пред­лага на ПГ на “БСП за Бъл­гария“ да започне кон­сул­тации за подоб­ряване на избор­ното законодател­с­тво с цел премах­ване въз­мож­ността за манипулиране на избор­ните резул­тати и под­мяна на вота.

3. Пред­лага пар­ламен­тар­ната група на “БСП за Бъл­гария“ да инициира диалог за раз­мера на пар­тий­ната суб­сидия, който да поз­волява нор­мал­ното фун­к­циониране на пар­тиите и да прекъсне зависимос­тите от биз­нес интереси.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

В Беларус започнаха 5-дневни избори за бъдещ президент

В Беларус започ­наха 5-дневни избори за бъдещ президент

В Беларус започна пред­с­рочно гласуване на президен­т­с­ките избори в общо 5767 сек­ции, включително 44 извън страната, предаде ТАСС.

Освен сегашн…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...