Владимир Путин: Решението на УАДА противоречи на олимпийската харта

Президен­тът на Русия Владимир Путин заяви, че решението на Светов­ната антидопин­гова аген­ция (УАДА) противоречи на олим­пийс­ката харта и поради тази причина Русия ще подаде жалба в съда, съобщи БНР. Изпъл­комът на УАДА взе решение да извади рус­ките спор­тисти от големи меж­дународни със­тезания за срок от четири години заради манипулации на Рус­ката антидопин­гова аген­ция. Путин смята, че рус­ките спор­тисти трябва да се със­тезават на големите меж­дународни със­тезания под национал­ния флаг, тъй като УАДА няма претен­ции към Олим­пийс­кия комитет на Русия.