Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря23092020

Брой 182, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65931 BGN1 GBP = 2.135 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Начална Иван Гешев започва ревизия на Прехода

Иван Гешев започва ревизия на Прехода

Това е една от задачите, която той си постави още при номинирането му за главен прокурор

Глав­ният прокурор Иван Гешев въз­ложи на ДАНС извър­ш­ването на пълна проверка на целия приватизационен процес и на пос­лед­ващия кон­т­рол от отговарящите за това минис­тер­с­тва, аген­ции и други дър­жавни ведом­с­тва. Провер­ката трябва да обх­ване всички сделки за раз­дър­жавяване, извър­ш­ването на плащания по тях, както и всички пред­п­риети дейс­т­вия по осъщес­т­вяването на след­п­риватизацион­ния над­зор. Проверяващите трябва да установят как е била водена цялата докумен­тация по текущия след­п­риватизационен кон­т­рол, извър­ш­вани ли са проверки по изпъл­нение на договорите и била ли е актуализирана своев­ременно инфор­мацията в пуб­лич­ните регис­три. Идеята за ревизия на Прехода е една от амбициоз­ните задачи на Иван Гешев, която той си пос­тави още при номинирането му за главен прокурор. Депутатите в пар­ламента изразиха политическа под­к­репа за дейс­т­вията на глав­ния прокурор.

България

Икономика

И българската следа в световния банков скандал FinCEN

И бъл­гар­с­ката следа в светов­ния бан­ков скан­дал FinCEN

Три са бъл­гар­с­ките банки, които фигурират в изтек­лите док­лади на американ­с­ките служби за борба с финан­совите прес­тъп­ления. „Инвес­т­банк“, „Пи…

Прочети още:

Loading...

Култура

„Истории с Ламбо” зак­рива „Сцена на кръс­топът”

В Плов­див със спек­такъла Сцена на кръс­топът” ще бъде зак­рит теат­рал­ният фес­тивал „Сцена на кръстопът”.Това е 24-ото издание на форума, чийто…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Леген­дата на ЦСКА - Аспарух Никодимов сподели своето мнение за момен­т­ната форма на “чер­вените“. Според него “чер­вените“ са зас­лужавали да по…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ресторанти, барове и кръчми в Англия затварят по-рано

Рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия зат­варят по-рано

Ердоган очаква Турция да разработи своя ваксина срещу коронавируса.

Всички рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия ще зат­варят вече по-рано, в р…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...