Владимир Путин обяви подпомагане на хората и бизнеса

Данъчна отсрочка за 6 месеца, почивни дни без удръжка от заплатите са сред социалните мерки на Русия

Рус­кият президент Владимир Путин обяви вчера сериозни икономически мерки за под­помагане на населението и биз­неса в бор­бата с коронавируса. След­ващата сед­мица, заедно със съботите и неделите — от 28 март до 5 април, ще бъде обявена за почивна, но това няма да се отрази на зап­латите на хората. Всички медицин­ски заведения, аптеки, магазини, банки и финан­сови служби, както и дър­жав­ните служби на всички нива ще продъл­жат на работят, увери президен­тът, цитиран от ТАСС.

Путин обяви шес­т­месечен мораториум върху плащането на данъци от биз­неса. Сериозно ще бъдат под­помог­нати семейс­т­вата с деца. Тези, които са в бол­нични или са загубили работа, ще получават минимал­ната работна зап­лата, заяви дър­жав­ният глава.