Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет14082020

Брой 154, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66157 BGN1 GBP = 2.16174 BGN1 CHF = 1.81853 BGN
Back Вие сте тук:Начало Начална Жълт картон за властта от САЩ и ЕС

Жълт картон за властта от САЩ и ЕС

В изявление американското посолство подкрепи мирния протест на гражданите и напомни: „Никой не е над закона”

Посол­с­т­вото на Съединените американ­ски щати в София излезе с позиция във връзка с раз­рас­т­ващите се протести в страната.

В изяв­лението се казва: “Правото на мирно събиране е основна демок­ратична цен­ност. Демон­с­т­рациите и протес­тите са знак за цветущо и жиз­нено граж­дан­ско общес­тво.

Мир­ните протести са играли ключова роля в 244-годишната демок­рация на Съединените щати.

Всяка нация зас­лужава съдебна сис­тема, която е над­пар­тийна и под­в­лас­тна на вър­ховен­с­т­вото на закона.

Ние под­к­репяме бъл­гар­с­кия народ в стремежа му за повишаване на доверието в демок­ратич­ната сис­тема и насър­чаване на вър­ховен­с­т­вото на закона в Бъл­гария. Никой не е над закона.“

Вчера ЕС също фак­тически под­к­репи протеста, макар и с уговор­ката, че не се меси във вът­реш­ните ни работи: „Ясно сме заявявали, че мир­ните протести са основно право във всяка демок­ратична страна. Имаме ясно становище по въп­роса с вър­ховен­с­т­вото на закона, заявявали сме това и по повод на събитията в Бъл­гария”, каза говорителят на комисията, който ден по-рано припомни, че мониторин­гът над Бъл­гария остава, докато няма решение на Съвета на ЕС, въп­реки че имаше изразено становище той да падне.

Икономика

Експерти: Слънчев бряг никога не е бил толкова празен

Екс­перти: Слън­чев бряг никога не е бил тол­кова празен

Повечето хотели в Слън­чев бряг ще зат­ворят до 10 сеп­тем­ври заради лип­сата на чар­търи и туристи, които пред­почитат сеп­тем­ври и октом­ври за по…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...