Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет14082020

Брой 154, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66157 BGN1 GBP = 2.16174 BGN1 CHF = 1.81853 BGN
Back Вие сте тук:Начало Начална Сушата върна земеделците 7 години назад

Сушата върна земеделците 7 години назад

При над 4,1 млн. тона очаквана житна реколта, може скоро да внасяме зърно

Тотал­ната суша на много места в страната върна земедел­с­ките произ­водители седем години назад — до 2013 година, когато в хам­барите бяха приб­рани малко над 4,1 милиона тона пшеница. Това не е изненада за фер­мерите, защото в края на май от Национал­ната асоциация на зър­ноп­роиз­водителите обявиха, че количес­т­вата хлебно зърно тази година ще се движат между 4,2 и 4,3 милиона тона при повече от 6 милиона през миналото лято. Чинов­ниците от агроминис­тер­с­т­вото побър­заха да кажат, че няма да има зап­лаха за хлеб­ния баланс на страната, но премъл­чават за спада на доходите, който неминуемо ще пос­ледва за земедел­ците тази година. При 250 000 дка пропад­нали ниви и при добиви между 30 и 50 на сто по-малко от миналогодиш­ните. И докато жът­вата още не е прик­лючила, качес­т­веното бъл­гар­ско зърно вече се екс­пор­тира през прис­танищата заради по високите цени. Екс­перти комен­тират, че ако екс­пор­тът се запази при сегаш­ните тем­пове, нищо чудно догодина да тър­сим зърно отвън.

Икономика

Експерти: Слънчев бряг никога не е бил толкова празен

Екс­перти: Слън­чев бряг никога не е бил тол­кова празен

Повечето хотели в Слън­чев бряг ще зат­ворят до 10 сеп­тем­ври заради лип­сата на чар­търи и туристи, които пред­почитат сеп­тем­ври и октом­ври за по…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...