Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Начална Германците одобряват изтеглянето на US войските

Германците одобряват изтеглянето на US войските

Хората в Гер­мания до голяма степен одоб­ряват изтег­лянето на 12 000 американ­ски вой­ници от страната, показва проуч­ване, цитирано от ДПА. Около 47 процента от анкетираните под­к­репят намаляването на броя на американ­с­ките вой­ници в Гер­мания от 36 000 с 12 000. 1/4 от учас­т­ниците в проуч­ването смятат, че САЩ би тряб­вало да изтег­лят напълно войс­ките си. Едва 28 процента от анкетираните каз­ват, че одоб­ряват запаз­ването на сегаш­ния брой на американ­с­ките войски, а 4 процента биха под­к­репили увеличение на чис­леността.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...