Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Начална Властта харчи като за последно

Властта харчи като за последно

Над 100 000 000 лева за ден за сектори, заплашили с протест и за чиновнически заплати

За един ден премиерът Бойко Борисов раз­даде 100 млн.лева на сек­тори, които плашат с протести и повиши с 30% зап­латите на чинов­ниците в 28 минис­тер­с­тва и дър­жавни админис­т­рации.

Близо 100 милиона лева получиха вчера туроператорите, живот­новъдите и зат­вор­ничес­ките над­зиратели след дирек­тни или индирек­тни срещи с премиера Бойко Борисов или след зап­лахи за протести. Това се казва в анализ на сайта „Епицен­тър”, пуб­ликуван вчера.

Правител­с­т­вото ще под­помогне с близо 19 милиона лева произ­водителите на плодове, зелен­чуци, мас­лодайна роза и с винени лозя.

Това заяви министър-председателят Бойко Борисов по време на среща с пред­с­тавителите на бран­шовите организации от сек­тор „Плодове и зелен­чуци“.

Помощта от Минис­тер­с­кия съвет се отпуска като de minimis за пок­риване на загуби заради сушата и на допъл­нителни раз­ходи във връзка с пан­демията от COVID-19. Потен­циал­ните бенефициенти са близо 25 000.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...