Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон21092020

Брой 180, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Начална ГЕРБ иска още един милиард лева заем от ЕС

ГЕРБ иска още един милиард лева заем от ЕС

Официалният повод е подкрепа на заетостта по време на кризата, предизвикана от COVID-19

Правител­с­т­вото одобри проект на официално искане до Европейс­ката комисия за получаване на финан­сова помощ от 1 млрд. лв. под фор­мата на заем по Европейс­кия инс­т­румент за временна под­к­репа, за да смекчи рис­ковете от без­работица при извън­редни обс­тоятел­с­тва вслед­с­т­вие на пан­демията от COVID-19, извес­тен като “инс­т­румента SURE“. Целта е със сред­с­т­вата да се под­к­репи дър­жав­ния бюджет за реализиране на мер­ките за намаляване на негатив­ните социално-икономически пос­лед­с­т­вия от предиз­виканата от коронавируса криза. С допъл­нител­ната финан­сова под­к­репа ще се под­помогне запаз­ването на заетостта на около 250 000 работ­ници и служители до края на 2020 г. и ще се подобри стабил­ността на сис­темата за изп­лащане на обез­щетения за без­работица.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...