Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Начална Туризмът се срина

Туризмът се срина

С 87, 7% по-малко нощувки, спрямо същия период на миналата година, отчита статистиката

През юни 2020 г. в страната са работили 2030 обекта за нас­таняване с над 10 легла — хотели, мотели, към­пинги, хижи и други, съоб­щава Национал­ният статис­тически инс­титут. Броят на стаите в тях е 79.2 хил., а на лег­лата — 171.4 хиляди. В срав­нение с юни 2019 г. общият брой на мес­тата за нас­таняване, фун­к­ционирали през периода, намалява с 32.7 на сто, а броят на лег­лата в тях — с 43.6 на сто. Общият брой на нощув­ките във всички места за нас­таняване, регис­т­рирани през юни 2020 г., е 495.1 хил., или с 87.7 на сто по-малко в срав­нение със същия месец на пред­ход­ната година, като най-голям

спад на нощув­ките (с 91.7 на сто) се наб­людава в мес­тата за нас­таняване с 4 и 5 звезди.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...