Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон21092020

Брой 180, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Начална Половин България иска оставка и избори

Половин България иска оставка и избори

Половин България иска оставка и избори

Даже 30% от гласоподавателите на ГЕРБ смятат протеста за основателен, сочи анкета

Половината бъл­гари под­к­репят идеята за пред­с­рочни пар­ламен­тарни избори. Това показ­ват дан­ните от национално пред­с­тавително проуч­ване на социологичес­ката аген­ция АФИС.

За малко над половината анкетирани (52%) причината за протес­тите е „Всеоб­щото недовол­с­тво от цялос­т­ното управ­ление на дър­жавата“. В тази линия попадат лип­сата на реформи, неумението да бъде управ­лявана кризата около COVID-19, хаотич­ните дейс­т­вия и промяна на позициите и политиките, водещи само до негативни пос­ледици за по-голямата част от общес­т­вото. 49% запитаните посоч­ват „Въз­мущение от коруп­цията във високите етажи на властта“. Мнението е споделено от раз­нородни групи в общес­т­вото, а сред живеещите в облас­тни градове, този дял дос­тига до 58 на сто – близо двама от трима анкетирани.

Интересно е, че цели 30% от иден­тифициралите се с ГЕРБ са съг­ласни, че протес­тът с основание изразява въз­мущение от корум­пираната власт. Процен­тът при пат­риотите е дори 40%.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...