БСП изпревари ГЕРБ

Социалистите са по-мобилизирани, президентът Радев има 52% рейтинг, премиерът Борисов – едва 20%

Новото социологическо проуч­ване на „Галъп” отбелязва, че за пръв път от над 10 години БСП с 13,5% от имащите право на глас изп­реварва управ­ляващите от ГЕРБ с 13,2%, а социалис­тите са по-мобилизирани. Според комен­тара в социологически план двете числа на прак­тика значат едно и също, но проверка сред най-твърдо решилите да гласуват показва по-ниска увереност при ГЕРБ

Президен­т­с­ката инс­титуция въз­с­тановява нивата си на доверие от пред­ходни периоди, след като изг­леж­даше зас­т­рашена преди месец, и сега е с доверие от 52%. Тол­кова е и лич­ното доверие в Румен Радев, с което той остава най-одобряваната политическа фигура у нас.

Бойко Борисов остава с доверие под 20% и така вече има еднакво одоб­рение сред общес­т­вото с лидер­ката на опозицията Кор­нелия Нинова.

Вчера социалис­тите поис­каха остав­ката на пред­седател­ката на НС Цвета Караян­чева, а поводът е брутал­ното отношение към май­ките на деца с увреж­дания в пар­ламента.