Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон19102020

Брой 200, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Начална Държавата проспа кризата

Държавата проспа кризата

800 млн. евро загуби за туризма ни заради COVID-19

Дър­жавата „отсъс­тва“ в решаването на проб­лемите в туризма през пър­вите 6 месеца на кризата (март-август). А мяр­ката 60/40 не работи ефек­тивно в туризма, където има много сезонни работ­ници в големите хотел­ски ком­п­лекси, от една страна, и много неп­латени семейни работ­ници в къщите за гости и мал­ките семейни хотели, които фак­тически нямат трудов договор, се казва в анализ на Бъл­гар­с­ката академия на науките (БАН) за предиз­викател­с­т­вата пред бранша у нас в кон­тек­ста на COVID пан­демията. Отчита се, че кризата, причинена от коронавируса, е донесла загуби от приб­лизително 800 млн. евро. За месеците на блокадите сривът е с над 90 на сто и при реализираните нощувки, и при броя на пренощувалите лица. До момента общият спад в тър­говията, хотелиер­с­т­вото и рес­торан­тьор­с­т­вото е 18% спрямо нивата през 2019 г., като най-силно са засег­нати общините, които раз­читат на прив­личане на чуж­дес­т­ранни туристи. Там е кон­цен­т­рирана загубата на работни места. А намаляването на ДДС за рес­торан­тите не е ефек­тивно спрямо пот­ребител­с­ките цени, но това може да е час­тичен ефект от сивите дей­ности в сек­тора.

България

Икономика

България не може да задоволи нуждите си от плодове и зеленчуци

България не може да задоволи нуждите си от плодове и зеленчуци

Проблемите - ниска производителност, подпомагане, внос на съмнителни цени

Бъл­гария не може да задоволи вът­реш­ното тър­сене от плодове и зеленч…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Устатият Краев остана резерва

Устатият Краев остана резерва

Националът Божидар Краев, който в пос­лед­ните дни прикова вниманието с гръмки изказ­вания за своята класа, остана само зрител на победа на Мид…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие