Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет03122020

Брой 233, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Начална 6 млрд. лева “дупката“ в НОИ

6 млрд. лева “дупката“ в НОИ

Политиците жертват пенсионния модел заради изборите

Обявеният от правител­с­т­вото на Бойко Борисов курс към “щед­рост“ към пен­сионерите сериозно ще раз­балан­сира бюджета на НОИ, става ясно от пред­варител­ните раз­чети на бюджета на Дър­жав­ното общес­т­вено осигуряване (ДОО). “Дуп­ката“ между пос­тъп­ленията от осигуровки и раз­ходите за пен­сии и обез­щетения ще се вдигне на 6.2 млрд. лв. през 2021 г. на фона на 4.1 млрд. лв. през тази година, сочат смет­ките. В пос­лед­ните години имаше трайна тен­ден­ция към стабилизиране на бюджета и свиване на ножицата между приходите и раз­ходите на НОИ. В резул­тат “дуп­ката“ бе намаляла до 33% и се налагаше само 1/3 от раз­ходите да се попъл­ват от данъци. НОИ догодина ще изхарчи близо 15 млрд. лв. От тях за пен­сии ще отидат 12.4 млрд. лв. на фона на 10.6 млрд. лв. тази година. Увеличаването на раз­хода ще е както заради вдигането на пен­сиите на всички с 5% от 1 юли догодина, така и заради покач­ването на минимал­ната пен­сия от 250 лв. на 300 лв. и допъл­нител­ните добавки от по 50 лв. на месец до 31 март. В същото време приходите от осигуровки догодина се очаква да бъдат с едва 300 млн. лв. повече в срав­нение с 2020 г. и да дос­тиг­нат 8.35 млрд. лв.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Предложение: COVID 1 и COVID 2 да се орежат със 7 млн. евро

Ресур­сът по под­мерки 21.1 и 21.2 да бъде намален до 37,8 млн. евро пуб­лични сред­с­тва за сметка на бюджета по под­мярка 21.3, който да бъде ув…

Прочети още:

Loading...