Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт26012021

Брой 17, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Начална Бюджет 2021 – Бюджет на бедността

Бюджет 2021 – Бюджет на бедността

Властта не прие нито една от социалните мерки на БСП

ГЕРБ прие бюджет на без­хаберието, а всички пред­ложения, нап­равени от БСП, и то в социал­ната сфера, бяха тен­ден­циозно отх­вър­лени от мнозин­с­т­вото.

• През лятото 150 000 бъл­гари останаха без работа, а сега армията на без­работ­ните се очаква да нарасне с нови 200 000 души.

• С новите мерки 300 000 дребни тър­говци и произ­водители ще фалират.

• Родителите на близо 700 000 деца ще са принудени да ги отг­леж­дат без никаква помощ или ком­пен­сация от дър­жавата.

• Май­ките през втората година от май­чин­с­т­вото си ще бъдат принудени да отг­леж­дат децата си с 380 лв. на месец.

• На прага на нас­тъп­ващата тежка зима правител­с­т­вото налага мерки, без да пред­вижда сред­с­тва за хората, останали без доходи, социално слаби семейс­тва, трайно без­работни.

БСП пред­ложи без­въз­мез­дна помощ за малки и средни пред­п­риятия от всички икономически сек­тори, в т. ч. земеделие, в раз­мер от 5000 до 10 000 лв.

• Социалис­тите са за увеличаване на стой­ността на ваучерите за храна от 60 на 100 лв.

• До навър­ш­ване на 14 г. въз­раст лекар­с­т­вата за децата да бъдат без­п­латни, поис­каха от левицата, припомни вчера членът на ИБ на БСП Вяра Емилова.

България

Икономика

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Тър­гов­ски обекти, зат­ворени заради противоепидемич­ните мерки, нас­тояват да заработят вед­нага, дори с цената на по-малко работни дни и ограни…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кенет Брана ще изиграе Борис Джонсън в сериал

Кенет Брана ще изпълни ролята на премиер — минис­тър на Анг­лия Борис Джон­сън в сериала „Този цар­с­т­вен ост­ров“, който се фокусира върху пан­дем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Треньорът обясни защо не е поел националния отбор

Бив­шият фут­болист и помощник-треньор на Лев­ски Георги Дон­ков раз­кри защо не е поел национал…

Прочети още:

Loading...

Свят

Австрия заменя платнените защитни маски

Австрия заменя платнените защитни маски

Израел се изолира от света, затваря херметически границите си

Авс­т­рий­ците смениха плат­нените защитни маски с пред­пазни маски за многок­ратна у…

Прочети още:

Loading...

Земеделие