Силвано Пранди остава до януари 2020

Национал­ният селек­ционер по волей­бол на Бъл­гария Сил­вано Пранди остава начело на тима и за европейс­кото пър­вен­с­тво през сеп­тем­ври, както и за втората олим­пийска квалификация през януари 2020, съобщи Нова телевизия. Инфор­мацията е пот­вър­дена от ръковод­с­т­вото на волей­бол­ната федерация.