Тайбе Юсеин ще се бори за световна титла

Тайбе Юсеин ще се бори за световна титла

Тайбе Юсеин се класира на финала на провеж­дащото се в Казах­с­тан световно пър­вен­с­тво по борба. В кат. до 62 кг бъл­гар­ката бе безапелационна срещу унгар­ката Мариана Сас­тин, като полуфинал­ната схватка прик­лючи с резул­тат 10:0 за нашето момиче след само 20 секунди на тепиха. Юсеин прих­вана своята съпер­ничка, завъртя я няколко пъти, нат­рупа 10 точки и срещата бе обявена за прик­лючила. На финала Спор­тист номер 1 на Бъл­гария за 2018 година ще се изп­рави срещу Айсулу Тинибекова или Йонг Сим Рим.

Род­ната звезда си осигури и квота за олим­пиадата Токио 2020 и стана пър­вата със­тезателка от бор­бата с място на Игрите в Япония.

Същев­ременно София Геор­гиева (68) и Михаил Геор­гиев (65) прик­лючиха учас­тието си на светов­ното пър­вен­с­тво, след като съпер­ниците им, от които пад­наха на старт, не стиг­наха финалите.