Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб05122020

Брой 234, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Илиан Стоянов: В българските футболни школи гледат на децата като банкноти

Илиан Стоянов: В българските футболни школи гледат на децата като банкноти

Илиан Стоянов: В българските футболни школи гледат на децата като банкноти

В Аякс родителите плащат сим­волично по 1 евро на месец, докато у нас хората с пари, се бър­кат в работата на треньорите, твърди бив­шият играч на Лев­ски и национал­ния отбор

Бив­шият фут­болист на Лев­ски и национал­ния отбор на Бъл­гария Илиан Стоянов живее вече 15 години в Япония. Той има соб­с­т­вена школа там, а освен това помага активно и на ФК Кюс­тен­дил в Бъл­гария. Коловати, както е проз­вището на желез­ния бранител, даде интервю пред БЛИЦ.

- 15 години си вече в Япония. Каква е рав­нос­мет­ката?

- Щом съм останал тук значи съм доволен и ми е харесало. Още през 2005 година дой­дох тук и след един месец усетих, че искам да остана живея в Япония.

- Тол­кова много ли те впечатли?

- Да. Спокойс­т­вието, доб­рината на хората, всеки си знае задъл­женията. Имат отношение…

- Промени ли те и теб животът в Япония?

- Много по-различен съм, по-спокоен. В Бъл­гария бях избух­лив, нер­вак, а сега го няма това. Още в началото когато дой­дох това ми пов­лия и много бързо се промених.

- На светов­ното всички се изумиха от дейс­т­вията на феновете на Япония и как почис­т­ват стадиона след себе си. ​?Наис­тина ли са такива?

- Да. Светът се изумява, но хората, които живеем тук — не. След мачове от пър­вен­с­т­вото е така. След двубои дори на деца и юноши родителите почис­т­ват след себе си, децата почис­т­ват. Така са въз­питани. Още от малки ги учат на тези неща.

- Живееш в град Гудаматсу. Какъв е той?

- Има около 160 000 души. За Бъл­гария е голям град, но за Япония е малък. Животът е спокоен и всеки ден за мен е еднакъв. В школата имам 60 деца, сам ги тренирам. Нап­равил съм си график. Събота и неделя имаме мачове. Всеки ден минава в тренировки, има и родители, които ми помагат. Правят го от желание, а не като в Бъл­гария — колко пари ще ми дадеш, за да ти помогна?

- Синът ти е при теб. Той насочва ли се вече към фут­бола?

- Той е при мен от година и половина. Играе фут­бол още откакто беше в Бъл­гария. Беше в ДИТ, а сега е тук.

- Харесва ли Япония, свик­нал ли е с нея, научи ли езика?

- Той е идвал много пъти, харесва му много тук. Учеше в япон­ска паралелка в 18-о училище. Говори пер­фек­тно езика, знае две азбуки. Сега нап­редна с йерог­лифите. Преподавателите са много доволни от него. Моята цел е да стане добър човек, да завърши универ­ситет. А дали ще стане фут­болист зависи от него. Оставил съм го да реши. Уча го на как­вото трябва, а ако иска нека да въз­п­риема.

- Каз­ваш две азбуки. Сложен ли е много езикът и ти как свикна с него?

- Пос­лед­ните 5 години научих езика. Преди това бях с преводачи. Докато играех имах и двама сърби за треньори. Сега го знам говоримо. Пис­мено е доста сложен.

- Как върви твоята школа?

- Школата върви добре, вече пета година. Крачка по крачка вър­вим нап­ред. Идеята ми е да съз­дам професионални фут­болисти. Не вземам пари, не търся резул­тати, а искам да съз­дам играчи. Опит­вам да се научат да играят фут­бол. Ако в бъдеще 45 деца влязат в професионал­ния фут­бол ще бъда щас­т­лив. Аз вече имам А лиценз, чакам догодина да получа Про и да мога да водя отбор от пър­вен­с­т­вото. Има интерес, два-три отбора ме питаха, водихме раз­говори. Но без лиценз няма как.

- Как се издържа една школа без да има такси? Тук в Бъл­гария това също е наболяла тема..

- Със спон­сори. Повечето спон­сори на моята школа са мои фенове от времето, когато играех фут­бол. Няма как от друго. За мен в Бъл­гария трябва поне в школите на големите отбори да не се вземат пари. Ако е час­тна школата — нор­мално да се плаща. Но големи отбори с много фенове и високи бюджети, би тряб­вало да могат да отделят пари за това. Примерно в Аякс плащат 1 евро на месец сим­волично, а се чудим после защо имат такива успехи и как на 1617 години са твърди титуляри и играят финал в Шам­пион­ска лига. В Бъл­гария на децата гледат като бан­к­ноти, дет­с­ките школи се превър­наха в биз­нес… Има и друго — нашите треньори в школите не са под­гот­вени да водят деца. За мен са интер­нет треньори. Гледат видеа и дейс­т­ват копи-пейст. Не може един треньор на 20 години да тренира детето ми, без да е играл професионален фут­бол. Имал бил дип­лома от НСА. Трябва да се залага на опитни специалисти. Нав­ремето във всеки един град треньорите бяха легенди от фут­бола. С две думи от тях научаваш повече откол­кото сега. Лип­с­ват такива треньори и това е голям проб­лем.

- Има ли интерес от страна на спон­сори към спорта и в час­т­ност към фут­бола в Япония?

- Повечето дет­ски отбори тук са училищни. Дър­жавата помага. Родителите от време на време купуват екипировка. Но има отбори, които са съз­дадени отдавна, имат доста спон­сори и са добре.

- Какво е нивото на мес­т­ния фут­бол?

- През пос­лед­ните 67 години спадна драс­тично. Чуж­ден­ците, които идват, са на нивото на мес­т­ните, а така няма смисъл. Чуж­денецът трябва да е по-добър. От школите не излизат млади фут­болисти, а ако излезе някой го продават бързо.

- Звучи като в Бъл­гария…

- Да, ситуацията прилича на тази в Бъл­гария. Нав­ремето имаше добри чуж­дес­т­ранни играчи, национали на Бразилия и други дър­жави. Сега не е така.

- Плащат ли кос­мически зап­лати по подобие на Китай?

- Не. Няма нищо общо. Сега тук е Иниеста, но неговата зап­лата се плаща от спон­сори. Не знам дали клубът въобще дава някаква част от зап­латата му.

- Няма как да не те питам дали следиш какво се случва в бъл­гар­с­кия фут­бол — тежка загуба, расис­тки скан­дал, оставка на Борис­лав Михай­лов.

- Национал­ният отбор не съм го гледал от много години. Не се интересувам от него. Не гледах мача с Анг­лия, а резул­татът го раз­б­рах на другата сут­рин. Нор­мално е при такива резул­тати и това пред­с­тавяне да има промяна и някой да понесе отговор­ност.

- Мис­лиш ли, че сме тол­кова големи расисти, кол­кото ни изкараха всички след мача с Анг­лия?

- Не, категорично. За мен това беше скроен номер. Имаше умиш­лено насаж­дане на нап­режение още две сед­мици преди мача, много се изговори и изписа. Мисля, че нещо е наг­ласено. А и смешно анг­личани да говорят за расизъм. Видяхме как след мача с Бъл­гария имаше няколко случая на расизъм в двубои от раз­лични нива на анг­лийс­кото пър­вен­с­тво, дори една среща беше прек­ратена точно заради това. И нека те не ни говорят на нас за расизъм!

- А какво се случва с Лев­ски следиш ли? Все пак има доста промени…

- И там не следя много какво се случва. Но откакто Павел Колев, новите спон­сори и Петър Хуб­чев дой­доха, обръщам повече внимание. Гледам мачовете когато мога, но часовата раз­лика е много голяма. Мисля, че нещата започ­ват да влизат в ред. Най-важното е отборът да се изчисти финан­сово, а след това да се започне на чисто. Да се вкарат по-добри чуж­денци, да се раз­вие школата, да се изкар­ват повече играчи от нея.

- Нас­коро беше написал във Фейс­бук — Наско Сираков е правил­ният човек! За президент на БФС ли имаш пред­вид?

- Да. Той е най-добрият вариант за БФС. Специално за фут­бола в Бъл­гария няма човек, който да раз­бира повече от него. Още нав­ремето в Лев­ски — той дирек­тор, а аз фут­болист, гледах да се уча от него, виж­даше се, че раз­бира много, наб­людавах го. Не знам обаче дали ще се съг­ласи. Има и млади хора, които могат да зас­танат начело. Стилиян Пет­ров е отличен вариант. Поз­навам и Мишо Касабов от над 20 години. Смятам, че ако остане той за пос­тоянно на поста, също ще се справи добре и ще бъде голям плюс.

- Споменаваш Сираков, споменаваш Стилиян… Тук често си задаваме въп­роса дали някога ще имаме пак такива фут­болисти?

- Не се появяват вече такива. Виж национал­ния отбор — кой къде играе и дали могат да излязат в някой добър европейски отбор. Имаме един Ивелин Попов и това е. Другите са в трета дивизия на Гер­мания и шеста на Фран­ция, образно казано. Не ми се говори какви попадат в отборите и школите заради родител­ски намеси, заради политически намеси. Няма ли чес­тни хора, които да работят чес­тно и поч­тено, няма как да станат нещата. С тези в момента не става. Тряб­ват чес­тни и независими. Аз и от тази гледна точка не съм се вър­нал в Бъл­гария. Не мога да се мазня на някого, да слушам. Никога не съм имал шеф. Няма как да дойде някой, който не раз­бира от фут­бол и да ми казва какво да правя. Това е самата истина. Не мога да съм треньор и да дойде някой с пари и да ми обяс­нява кой да играе. В Япония е по-трудно, но пред­почитам така. Специално във фут­бола и спорта няма такива неща. Тук какви пари се хар­чат… Урава Редс имат най-много фенове. На домакин­ски мачове са по 50 000, навън ходят по 10 000. Бюджетът им е повече от на цялата “А“ група. Обаче треньорът е оставен да работи спокойно, а са пред изпадане. Други отбори изпад­наха, но си оставиха треньорите да работят. Тук отношението е — имам пари, давам ги, но не раз­бирам и не се бър­кам. А в Бъл­гария с пари си капитан на кораб и решаваш всичко. Аз не мога така. Чес­тен съм и на никой нищо лошо не съм нап­равил. За жалост вече ми останаха много малко приятели, но това всъщ­ност е хубаво. Раз­б­рах какви са повечето. Докато играеш фут­бол, докато си извес­тен, всички са около теб, всеки ти е приятел. А после никой не се сеща за теб, не се сеща да попита как си…

- Какво върви школата в Кюс­тен­дил?

- Отлично. Над 200 деца имаме във ФК Кюс­тен­дил. Отборът ни е във В група и сме на 7 точки от лидера Миньор. Купихме екипировки. Има хора, които помагат и движат нещата. В началото имаше голям натиск и добре, че успях да се намеся. Прибирам се от време на време, за да видя какво се случва.

България

Икономика

Българите ще отделят 25% от месечните си доходи за празнични разходи

Българите ще отделят 25% от месечните си доходи за празнични разходи

Бъл­гарите планират да отделят 25 процента от месеч­ните си доходи или средно по 269 евро на домакин­с­тво за праз­нични раз­ходи по Коледа — това…

Прочети още:

Loading...

Култура

Фестивалът „Златен ритон“ще премине онлайн

25-ото издание на фес­тивала за бъл­гар­ско докумен­тално и анимационно кино „Златен ритон“ ще пред­с­тави онлайн и без­п­латно най-новите филми от …

Прочети още:

Loading...

Свят

В Москва започват да записват за ваксиниране срещу вируса

В Москва започват да записват за ваксиниране срещу вируса

Препаратите срещу КОВИД-19 имат феноменални перспективи

От днес на сайта на мос­ков­с­кия кмет и на столич­ната управа започва запис­ване за вакси…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...