Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет25092020

Брой 184, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67279 BGN1 GBP = 2.12856 BGN1 CHF = 1.81549 BGN
Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Мартин Стоев: Българският волейбол няма финансов ресурс да увеличава отборите в Суперлигата

Мартин Стоев: Българският волейбол няма финансов ресурс да увеличава отборите в Суперлигата

Мартин Стоев: Българският волейбол няма финансов ресурс да увеличава отборите в Суперлигата

Класирането при мъжете до момента трябва да се обяви за крайно, но без да има носител на титлата, смята известният специалист

Пълна скука, не съм свик­нал да без­дейс­т­вам така, комен­тира специалис­тът

Дни преди пър­вото събиране на новия Управителен съвет на Бъл­гар­ска федерация по волей­бол, който е нас­рочен за 31 март, повечето от род­ните клубове дадоха пред­ложенията си за край на пър­вен­с­т­вата при мъжете и жените, както и за бъдещето на шам­пионатите след пан­демията от коронавирус. Появиха се и варианти за увеличение на Супер­лигата при мъжете на 14 отбора от новия сезон, като няма изпадащи. На сбир­ката на УС ще бъдат решавани и въп­роси, свър­зани с провеж­дането на пър­вен­с­т­вата при под­рас­т­ващите.

Мнението си по тези въп­роси даде президен­тът на учас­т­ника във Вис­шата лига Слив­нишки герой (Слив­ница) — Мар­тин Стоев. Тези дни извес­т­ният треньор, който е селек­ционер на национал­ния тим по волей­бол на Бъл­гария за юноши под 18 години, тряб­ваше да е стар­тирал под­готовка с младите със­тезатели за европейс­ката квалификация в София през април, но след като Европейс­ката волей­болна кон­федерация (ЦЕВ) стопира всичко, засега няма яснота кога отново ще може да се играе. Бив­шият селек­ционер на мъж­кия ни национален отбор даде интервю за BGvolleyball:

- Здравей, как си и къде се намираш в извън­ред­ното положение?

- В София — вкъщи съм с цялото семейс­тво, както всички останали. Тър­пеливо чакам да премине това положение.

- Как го приемаш?

- Трудно. Пълна скука. Не съм свик­нал да без­дейс­т­вам така. Но няма какво да се нап­рави за съжаление.

- Тренираш ли в домашни условия?

- Аз да тренирам в къщи? Не! (смее се). Но синът ми Ерик тренира. Той трябва да под­държа форма и го прави.

- Да преминем към волей­бола, беше сред пред­ложените имена за новия Управителен съвет на БФВ. Съжаляваш ли, че не те изб­раха?

- Не, не съжалявам. Даже и не бях на Общото съб­рание. Така ще имам по-малко главоболия и отговор­ности.

- Твоето мнение за край на пър­вен­с­т­вата при мъжете и жените?

- Според мен нас­тоящият сезон трябва да бъде завър­шен окон­чателно с класирането, както е до момента. Да бъде обявена крайна под­редба на отборите, която да бъде изпол­з­вана за точки от Минис­тер­с­т­вото на спорта и за учас­тие в европейс­ките тур­нири. Но шам­пион на Бъл­гария не трябва да бъде излъч­ван. Шам­пионът се определя от плейофите в Супер­лигата, а такива не са изиг­рани. Следователно трябва да има крайно класиране, но без обявяване на носител на тит­лата.

- Комен­тар за евен­туално раз­ширяване на Супер­лигата за новия сезон?

- Не е добра идея. От началото на сезона е записано, че има един изпадащ, както и плейаутен мач. И сега извед­нъж раз­ширяване. Против съм, защото няма тол­кова отбори на високо ниво, няма със­тезатели. Ще стане истин­ска дет­ска градина в Супер­лигата. Също така не бива да се пренеб­регва финан­совата страна на въп­роса. Самият тим на Арда (Кър­джали), който е единадесети се задъхва, какво да кажем за пос­лед­ния Славия. А и отборите от Вис­шата лига, колко от тях имат финан­сов ресурс да учас­т­ват в Супер­лигата? Да играят тол­кова много мачове, да пътуват, да организират домакин­с­тва и всички раз­ходи свър­зани с тях? Пър­вен­с­т­вото ни е слабо, какво остава, ако бъде раз­ширено.

- Какво мис­лиш за под­рас­т­ващите, трябва ли да бъдат проведени тех­ните пър­вен­с­тва на по-късен етап?

- Много зависи колко дълго ще продължи това положение. Ако каран­тината трае още два месеца се изпуска всичко. Тогава смятам, че децата не трябва да играят. Да се играе през август или сеп­тем­ври не е добре. Минава се в след­ващия сезон. Насила хубост не става. Първо е здравето, после трябва да се мисли за волей­бол. Ако 23 месеца под­рас­т­ващите си седят в къщи, после трябва минимум един месец да се под­гот­вят за да влязат в някаква форма. Става зас­тъп­ване със след­ващия сезон и става без­с­мис­лено. Затова смятам, че ако има време може да се играе, но ако каран­тината продължи, по-добре е да не се играе изобщо. Дали някой ще стане шам­пион при под­рас­т­ващите не е тол­кова важно, откол­кото здравето на младите със­тезатели. Не искам да звуча песимис­тично, но според мен няма да се играе и при децата. За един месец няма да нап­редне никой със­тезател от изиг­раните мачове. Най-важното е всички да бъдат съх­ранени и да бъде пос­тиг­ната основ­ната цел – от тези деца да излязат бъдещи национални със­тезатели.

България

Икономика

Култура

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Двама худож­ници ще получат национал­ната наг­рада за живопис “Захари Зог­раф“ през тази година – Анд­рей Даниел (пос­мър­тно) и Вих­рони Поп­неделев…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Фермерите в Добруджа нямат пари за есенната сеитба

Фермерите в Добруджа нямат пари за есенната сеитба

Дори могъщи финансово фирми са изправени пред този проблем, не могат да си осигурят средства и прибягват до купа с пшеница

Земедел­с­ките стопа…

Прочети още:

Loading...