Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет25092020

Брой 184, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67279 BGN1 GBP = 2.12856 BGN1 CHF = 1.81549 BGN
Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) В Ювентус четири месеца без пари

В Ювентус четири месеца без пари

В Ювентус четири месеца без пари

Фут­болис­тите и треньорите на италиан­с­кия шам­пион Ювен­тус няма да получават зап­лати за четири месеца, обявиха официално от клуба. Мяр­ката е заради кризата, която нас­тъпи заради пан­демията от коронавирус. Така Крис­тиано Роналдо и ком­пания ще спес­тят на “старата гос­пожа“ 90 милиона евро, отказ­вайки се от въз­наг­раж­денията си за март, април, май и юни тази година. Това обаче може да се промени, ако сезонът бъде под­новен. В този случай всички зап­лати ще бъдат повишени.

Ювен­тус анон­сира, че сегаш­ната глобална обс­тановка официално спря пред­с­тавянето ни на терена. Това доведе до решението на играчите и треньорите от пър­вия тим да се откажат от официал­ните си въз­наг­раж­дения след тази ситуация. Ръковод­с­т­вото и фут­болис­тите взеха това решение. Раз­бирането пред­вижда намаляване на зап­латите, равни за месеците – март, април, май и юни 2020 година. През след­ващите сед­мици лич­ните споразумения с играчи и треньор­ски щаб ще бъдат финализирани, както се изис­ква по текущия рег­ламент”, пише в изяв­лението от клуба.

Икономичес­ките и финан­совите аспекти от пос­тиг­натото раз­биране ще доведат до 90 милиона евро активи в касата на клуба за финан­совата 2019/20. В случай че мачовете от нас­тоящия сезон бъдат нас­рочени, клубът ще преговаря доб­росъвес­тно с всички, за да се увеличат ком­пен­сациите според актуал­ното възоб­новяване на финан­сиране. Ювен­тус иска да благодари на играчите и треньорите за тях­ната ангажираност в този труден момент за всички”, добавят „биан­конерите“.

България

Икономика

Култура

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Двама худож­ници ще получат национал­ната наг­рада за живопис “Захари Зог­раф“ през тази година – Анд­рей Даниел (пос­мър­тно) и Вих­рони Поп­неделев…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Фермерите в Добруджа нямат пари за есенната сеитба

Фермерите в Добруджа нямат пари за есенната сеитба

Дори могъщи финансово фирми са изправени пред този проблем, не могат да си осигурят средства и прибягват до купа с пшеница

Земедел­с­ките стопа…

Прочети още:

Loading...