Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет25092020

Брой 184, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67954 BGN1 GBP = 2.14389 BGN1 CHF = 1.81566 BGN
Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Стойчо Младенов ще се завърна в ЦСКА, когато има желание и от двете страни

Стойчо Младенов ще се завърна в ЦСКА, когато има желание и от двете страни

Леген­дата на ЦСКА и нас­тоящ треньор на Кай­сар Стойчо Младенов даде дълго интервю за предаването “Пред банята“. Той раз­кри каква е обс­танов­ката в Казах­с­тан, как вижда раз­витието на бъл­гар­с­кия фут­бол и какво очаква от промяната на ръковод­с­т­вото в БФС. “Здравос­ловно всичко е нор­мално. При нас мер­ките са същите, как­вито са и в Бъл­гария. На този етап нямаме раз­решение да се завър­нем в София. Чакат решение какво ще се прави с шам­пионата. Тежко и нап­рег­нато е нав­сякъде. Тук започ­наха да се появяват заразени във всеки град. В Казах­с­тан малко на по-късен етап от Бъл­гария, но и тук се случва такова нещо“, каза Младенов.

Екзекутора на Ливър­пул заяви, че широко се е комен­тирала и ситуацията в Беларус, където продъл­жават да играят фут­бол и да нег­лижират проб­лемите. “Голяма смелост от тяхна страна, много са уверени в това, което правят. Бъдещето ще покаже дали тях­ното решение е по-правилно. Аз продъл­жавам да мисля, че човеш­кият живот е най-важен независимо от сферата — спорт, политика или всичко останало“, каза треньорът на Кай­сар.

Относно евен­туал­ната опция за доиг­раване на шам­пионатите Младенов заяви: “При нас в Казах­с­тан нещата ще станат по-лесно, защото има повече варианти от Европа, защото при нас пър­вен­с­т­вото е пролет-есен. Играхме по три пъти с всеки против­ник. Комен­тира се да се махне едното завър­тане. В Бъл­гария сезонът е по-различен и времето не дос­тига. Бих казал, че и в Бъл­гария има вариант дори сеп­тем­ври или октом­ври. Мисля, че всички шам­пионати ще се доиг­раят, защото се засягат много интереси.“

На въп­роса за по-добрата сис­тема пролет-есен или есен-пролет, специалис­тът отговори:“ Работил съм и в Бъл­гария, и сега в Казах­с­тан. В Бъл­гария ще е по-удачно да се играе пролет-есен. Това е по-добре и от финан­сова гледна точка, защото се прави само една под­готовка. Когато започ­нат евротур­нирите, клубовете ще са в по-добра игрова форма.“

Стойчо Младенов призна, че желае да се завърне при семейс­т­вото си, но за момента това е невъз­можно, тъй като раз­поред­бите са такива. “Още когато се прек­рати шам­пионатът, изявихме желание да си тръг­нем, но от клуба не ни раз­решиха. Сега стоим и изпъл­няваме указанията. Ако получим раз­решение да се приберем, ще тър­сим начин да го нап­равим, защото желанието ни е такова“, каза Младенов.

Той не под­мина и въп­роса, свър­зан с това да поеме ЦСКА. “Ще се завърна в ЦСКА, когато има желание от двете страни. Това са напълно нор­мални неща. Раз­бира се, че желая да се върна и да работя“, заяви Стойчо Младенов.

България

Икономика

Култура

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

„Удовол­с­т­вие е да попад­неш в невероят­ния магичен, извън­земен, абсур­ден, смешен, трагичен Радич­ков свят, да се срещ­неш с Радич­ковите герои, т…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...