Пената: Обединение с ЦСКА 1948 – никога

Пената: Обединение с ЦСКА 1948 – никога

Леген­дата и почетен президент на ЦСКА Димитър Пенев се обяви против обединение с клуба ЦСКА 1948, който влезе в първа лига админис­т­ративно преди две сед­мици. Това стана след прек­ратяването преж­дев­ременно на сезона във втора дивизия, а от тогава не спират слухове и пуб­ликации в прос­т­ран­с­т­вото, че пред­с­тои някаква форма на обединение.

Пред в. “Тема спорт“ Стратега, който е треньор №1 на Бъл­гария на XX век, комен­тира нашумелия въп­рос:

“Това са несериозни неща. Първо, между двата клуба няма нищо общо. Онези какво могат да се срав­няват с ЦСКА? Не раз­бирам кой си ги измисля и ги пуска тези приказки. Това е ненор­мална работа дори да се обсъжда. Щяло да има две ЦСКА-та… Те нямат нищо общо с ЦСКА. Има си закони, не е редно да пол­з­ват името и емб­лемата. ЦСКА си плати емб­лемата, върна дъл­гове. Цялата работа се прави, за да опитат да предиз­викат нашите фенове да нап­равят някоя грешка. И ако стане нещо, после ще го пишат на наш гръб, на името на ЦСКА. Това е целият смисъл според мен.“

Пенев комен­тира и ситуацията около работата за нов стадион “Бъл­гар­ска армия“, която тряб­ваше да започне през пролетта, но бе зам­разена заради пан­демията:

“От наша страна всичко е точно. Беше нап­равена оценка, но не знам защо се бавим. Нали дой­доха от комисията и видяха какво е? Да не чакат тух­лите да започ­нат да падат? Все пак това е 50-годишен стадион. Соб­с­т­вениците са много заг­рижени. Дано не пов­таряме епидемии и болести, а вече да пог­лед­нем малко към цимента и тух­лите и да започ­нем да градим нещо за поколенията“.

Димитър Пенев добави и какви са очак­ванията за довър­ш­ването на сезона в бъл­гар­с­кия фут­бол, като го нап­рави в непод­ражаемия си стил:

Всеки от четирите отбора ще се хвърли, ще е много интересно. Но това не означава да заб­равим пър­вен­с­т­вото. Да, на феновете им омръзна без трофей. И с ръковод­с­т­вото е така. Да не говорим, че на тях и други неща са им на главите. Трябва да се планират финанси, за отбора, много теми са актуални.

За Лев­ски нищо няма да каз­вам. Няма да е спор­т­с­т­мен­ско ние да ги комен­тираме като цесекари. Дано да се оправят и да си играем дер­битата. Аз се надявам всичко с тях да е добре.

Вече обаче заповам да се питам хората в БФС да не са отишли някъде на лагер. Къде са се пок­рили? Кога ще правят кон­г­рес? Обидно и несериозно е това отношение. Време е да се раз­д­вижат“.