Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет23102020

Брой 204, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Балъков: Имаме таланти, но трябва да им се дава повече шанс

Балъков: Имаме таланти, но трябва да им се дава повече шанс

Балъков: Имаме таланти, но трябва да им се дава повече шанс

Нас­тав­никът на ЦСКА 1948 Красимир Балъков си припомни периода, в който бе нас­тав­ник на Етър, а след това и национален селек­ционер. Бала стори това с студиото на “Нова“ по случай Деня на независимостта.

“Ако нямам оптимизъм, няма да съм в Бъл­гария. Точно заради това съм се приб­рал тук — надеж­дата да променим нещо, да се опитаме да се обединим и да имаме генерация, която имахме през 90-те години. Имаме таланти, но трябва да им се дава повече шанс. За бъл­гар­с­ката дейс­т­вител­ност беше много изненад­ващо и обединяващо това, което нап­равихме в САЩ. Има обаче не една дър­жава като нас, която е пов­таряла това. Без да влизаме в политика, защото от политика не раз­бирам, имаме нужда от обединение. Това е мал­кият ни проб­лем — не можем да се обединяваме“.

“В Тър­ново всички бяхме обединени. Ако не бяхме, нямаше да пос­тиг­нем тези резул­тати. С Анг­лия загубихме с 6:0 и сцената с расизма — като тег­лиш чер­тата и пог­лед­неш назад, това беше инс­ценировка, което не отговаря на Бъл­гария. Имаше ги сцените, но това стана извед­нъж. Няма как да не бъдем зависими от великите сили. Бъл­гария трябва да бъде гъв­кава както в политиката, така и в спорта, за да вър­вим нап­ред“.

Спор­тът е крат­кот­райна професия. Всеки, който се занимава с него, трябва да мисли какво ще прави след това. Има примери за хора, които не се занимават с фут­бола, но са много успешни. Георги Илиев, който е един от най-големите биз­нес­мени у нас, успя да се реализира след фут­бола“.

“Етър има ново ръковод­с­тво и друга политика. Когато някой се обади, с удовол­с­т­вие си каз­вам мнението. Аз съм щас­т­лив, че връщането ми в Тър­ново ще се запомни с минимален успех, а не с негативизъм. Пожелавам на клуба да бъде упорит. В петък играем срещу тях - ЦСКА 1948 — Етър“.

“И двете ми деца няма да се занимават със спорт. Вече съм дядо на момче. Казва се Диего. Синът ми върви по своя път и го под­к­репям. Под­дър­жам връзка с Пор­тугалия и Гер­мания. Където съм минал, винаги съм имал добри отношения. Приятел­с­т­вото се печели трудно, но се губи лесно. 30 години съм живял в чуж­бина и по-малко в Бъл­гария. За мен светът е отворен. Най-хубаво ми е в Бъл­гария. Трябва да се пот­рудим малко, за да си оправим някои неща. Бях в Гер­мания по време на пан­демията. Може би си седях вкъщи около месец. Тази пан­демия ще промени много неща. Тя вече промени и в икономиката, и в наг­ласата за живота. В Гер­мания изработиха една кон­цеп­ция, която е уникална. То се вижда, че при тях има по-малко заразени фут­болисти. Вече пус­кат и пуб­лика. В пър­вите мачове, които се изиг­раха там, имаше пуб­лика“.

България

Икономика

Н. Василев: Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеждането на валутния борд

Н. Василев: Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеждането на валутния борд

Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеж­дането на валут­ния борд досега. Раз­дават се милиарди, но без да има нуж­ното пок­ритие от приходи, и то…

Прочети още:

Loading...

Култура

Свят

Болниците в Европа под сериозно напрежение заради заразените

Болниците в Европа под сериозно напрежение заради заразените

На Стария континент са регистрани над 5 млн. заболели и 200 000 починали

Бол­нич­ните сис­теми на Европа са под­ложени на огромно нап­режение пора…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...