Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 94, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Всички английски клубове се оттеглиха от Суперлигата

Всички английски клубове се оттеглиха от Суперлигата

Възхитително е да признаеш грешката си, а тя бе огромна, заяви шефът на УЕФА Александър Чеферин

Проек­тът за европейска Супер­лига е пред тотален провал. След като Ман­чес­тър Сити пръв обяви, че се оттегля от Супер­лигата, това в рам­ките на броени минути сториха и останалите пет анг­лийски клуба — Ливър­пул, Ман­чес­тър Юнай­тед, Арсенал, Челси и Тот­нъм. От Ман­чес­тър Сити написаха, че са започ­нали процедура по оттег­ляне от Супер­лигата, от Ливър­пул инфор­мираха, че учас­тието им в пред­ложения отцеп­нически тур­нир е прек­ратено, а от Ман­чес­тър Юнай­тед под­чер­таха, че са се вслушали в мнението на феновете си, правител­с­т­вото на Великоб­ритания и другите заин­тересовани страни, преди да стиг­нат до решението за отказ. Президен­тът на Тот­нъм Даниел Леви изрази съжаление за без­покойс­т­вото, причинено на привър­жениците, а от Арсенал официално се извиниха на своите фенове и определиха като грешка пър­воначал­ното съг­ласие да станат част от Супер­лигата.

Глав­ният соб­с­т­веник на Ливър­пул Джон Хенри се извини на феновете на отбора пос­ред­с­т­вом видеооб­ръщение, пуб­ликувано на официал­ния сайт на мър­сисайдци. В него американ­с­кият милиар­дер пое цялата отговор­ност за проб­лемите, които е съз­дал в пос­лед­ните 48 часа с решението Ливър­пул да се присъедини към Супер­лигата. Хенри твърди, че никога не е имало вариант проек­тът да стар­тира, ако не получи под­к­репата на привър­жениците. С изказ­ването си соб­с­т­веникът на прак­тика опроверга и слуховете, че има намерение да продава клуба, като заяви, че работата на FSG в Ливър­пул не е свър­шила и обеща, че ще нап­рави всичко въз­можно, за да си върне доверието на феновете, които е разочаровал.

“Искам да се извиня на всички фенове и привър­женици на фут­болен клуб Ливър­пул за нераз­бориите, които причиних в пос­лед­ните 48 часа. От само себе си се раз­бира, но въп­реки това трябва да се изкаже, че пред­ложеният проект никога нямаше да се със­тои без под­к­репата на феновете. Никой никога не е мис­лел нещо раз­лично в Анг­лия. През тези 48 часа бяхте много ясни, че той няма да издържи. Чухме ви. Аз ви чух. Искам да се извиня на Юрген Клоп на Били, на играчите и на всички, които работят в клуба тол­кова усилено, за да могат нашите фенове да се гор­деят с Ливър­пул. Те не носят никаква отговор­ност за този раз­рив. Те понесоха най-големия удар, въп­реки че това бе нес­п­равед­ливо. Това боли най-много. Те обичат клуба и работят ежед­невно за това да се гор­деете с него. Знам, че целият екип в Ливър­пул има нуж­ния опит, лидер­ски качес­тва и страст, за да въз­с­танови доверието и да ни помогне да продъл­жим нап­ред. Преди повече от десетилетие, когато започ­нахме това предиз­викател­с­тво, меч­таехме за това, за което меч­таехте и вие. И работихме усилено, за да нап­рави вашия клуб по-добър. Нашата работа не е свър­шена. Надявам се да раз­берете, че дори когато правим грешки, се опит­ваме да работим за интересите на вашия клуб. В това начинание обаче ви разочаровах. Още вед­нъж се извинявам. Един­с­т­вено аз съм отговорен за този ненужен негативизъм, който се изля в пос­лед­ните няколко дни. Това е нещо, което няма да заб­равя. Случилото се показа силата, която имат феновете в днешно време и която ще продъл­жат да имат напълно зас­лужено. Ако има нещо, което тази ужасна пан­демия ни показа ясно, то е колко важни са феновете за нашия спорт, както и за всеки друг спорт. Вижда се на всеки празен стадион. Годината беше изк­лючително тежка и няма незасег­нат от всичко случило се. Важно е фут­бол­ното семейс­тво на Ливър­пул да остане непокът­натото, жиз­нено и отдадено на това, което и досега сме виж­дали от вас в световен мащаб, с мес­тни жес­тове на доб­рота и под­к­репа. Мога да ви обещая, че ще нап­равя всичко въз­можно за това“, заяви соб­с­т­веникът на Ливър­пул.

Президен­тът на УЕФА Алек­сан­дър Чеферин комен­тира със задовол­с­тво решението на шестте анг­лийски клуба да се оттег­лят от Супер­лигата. Ман­чес­тър Сити, Челси, Ливър­пул, Арсенал, Тот­нъм и Ман­чес­тър Юнай­тед обявиха пос­ледователно, че излизат от съг­лашението, след като бяха под­ложени на огромен натиск от фенове, специалисти и политици на Ост­рова.

“Въз­хитително да си приз­наеш, когато си нап­равил грешка, а тези клубове нап­равиха огромна грешка. Сега обаче те се завър­наха там, където трябва да са. Знам, че те могат да пред­ложат много не само на тур­нирите, които организираме ние, но и на целия европейски фут­бол. Важ­ното сега е да продъл­жим нап­ред, да въз­с­тановим един­с­т­вото, на което играта се рад­ваше преди това, и да продъл­жим заедно нап­ред“, заяви президен­тът на УЕФА.

България

Икономика

Култура

Свят

Разхлабват мерките в Гърция, от петък отпадат много ограничения

Разхлабват мерките в Гърция, от петък отпадат много ограничения

Над една четвърт от пълнолетните граждани в ЕС биха отказали ваксинация срещу COVID-19, показва проучване

От петък гръц­ката вер­сия на “зелен …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...