Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 78, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2)

Владимир Путин: Доходите на хората са основен приоритет

Владимир Путин: Доходите на хората са основен приоритет

Президентът призова чуждестранните съперници “да не прекрачват червени линии“

Рус­кият президент Владимир Путин в годиш­ното си обръщение към нацията поиска от правител­с­т­вото да съз­даде дъл­гос­рочни условия, които да поз­волят, с помощта на пазарни механизми, пред­видими цени на фона на повишаване на цените на храните през пос­лед­ните месеци. Президен­тът обаче изк­лючи изкус­т­вен кон­т­рол на цените, за да се избег­нат катас­т­рофални икономичес­ките пос­ледици, припом­няйки за 80-те години по времето на съвет­с­ката епоха, когато “сер­гиите бяха празни“. Глав­ното обаче според него е, че дър­жавата трябва да предос­тави дирек­тна под­к­репа на семейс­т­вата с деца, които са в трудно положение. Путин обеща финан­сова помощ от 1 юли за децата на самотни родители или…

Прочети още…

Нетаняху иска пряко избиране на премиер

Нетаняху иска пряко избиране на премиер

Израел­с­кият министър-председател Бенямин Нетаняху вече не търси правител­с­тво, което раз­чита на вън­ш­ната под­к­репа на пар­тията Раам (Обединена араб­ска листа), пише в. „Джерусалем пост”, цитиран от БГНЕС.

Нетаняху не вижда никакъв шанс да сфор­мира правител­с­тво, въп­реки че все още въз­намерява да запази ман­дата си за със­тавяне на кабинет, който прик­лючва на 4 май. Вместо това Нетаняху ще търси преки избори за премиер, които ще се проведат, ако от пар­тията Ямина го под­к­репят. „Нямаме нужда от Раам“…

Прочети още…

Франция първа в ЕС започва тестване на дигитален корона-сертификат

Фран­ция става пър­вата държава-членка на ЕС, която започва да тес­тва дигитален коронавирусен сер­тификат за пътуване като част от общоев­ропейс­ката схема, която Брюк­сел се надява да поз­воли на хората да пътуват по-свободно в рам­ките на блока до лятото, предаде БГНЕС.

Приложение в интер­нет, което е част от прог­рамата за прос­ледяване на кон­такти в страната, е пред­наз­начено да съх­ранява отрицателни резул­тати от тест за Covid-19 на мобил­ните телефони на пътуващите и се изп­робва при полети до Кор­сика и…

Прочети още…

Зеленски поиска среща с Путин за Източна Украйна

Украинският президент отправи поканата във видеообръщение на руски език

Украин­с­кият президент Володимир Зелен­ски поиска среща с рус­кия президент Владимир Путин в Дон­бас за раз­решаване на кон­ф­ликта в Източна Украйна. Той отп­рави поканата във видеооб­ръщение на руски език. През пос­лед­ните сед­мици нап­режението между Киев и Мос­ква се засили заради дис­лоцирането на близо 120 хиляди руски воен­нос­лужащи за учения край украин­с­ката граница.

Русия обяви няколко меж­дународни въз­душни трасета за…

Прочети още…

Британският премиер обещал привилегии на производител на респиратори, ако отиде на Острова

Британският премиер обещал привилегии на производител на респиратори, ако отиде на Острова

Правителството на Борис Джонсън отрича да е направило нещо нередно

Премиерът на Великоб­ритания Борис Джон­сън е дал гаран­ции на сър Джеймс Дай­сън, чийто биз­нес е в Син­гапур, че неговите служители няма да плащат допъл­нително данъци, ако дой­дат на Ост­рова да произ­веж­дат рес­пиратори по време на пан­демията. Премиерът е лобирал за това пред минис­търа на финан­сите Риши Сунак в нарушение на минис­тер­с­кия кодекс, пише Епицен­тър.

Според минис­тер­с­кия кодекс, който е съв­куп­ност от правила за очак­вано…

Прочети още…

България

Пак обраха инкасо автомобил в Перник

Пак обраха инкасо автомобил в Перник

Криминалисти работят по сиг­нал за грабеж в Пер­ник. По пър­воначални данни въоръжени и мас­кирани са атакували инкасо автомобил в близост до ав…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Спорт

Всички английски клубове се оттеглиха от Суперлигата

Възхитително е да признаеш грешката си, а тя бе огромна, заяви шефът на УЕФА Александър Чеферин

Проек­тът за европейска Супер­лига е пред тотал…

Прочети още:

Loading...

Земеделие