Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) На авиосалон в Дубай показват първите апартаменти за пътници в самолетите

На авиосалон в Дубай показват първите апартаменти за пътници в самолетите

На авиосалон в Дубай показват първите апартаменти за пътници в самолетите

Започна традицион­ното авиоиз­ложение в Дубай, което се организира на всеки 2 години, предаде АП. В началото на авиосалона най-голямата авиоком­пания в Близ­кия изток, дубайс­ката “Емирейтс” (Emirates), пред­с­тави нови, модерни и пър­вок­ласни час­тни апар­таменти в път­ничес­ките си самолети.

Пър­вите в света пасажер­ски апар­таменти, раз­положени в сред­ната част на самолета, са без прозорци. Те ще бъдат оборуд­вани с “вир­туални прозорци“, които въз­п­роиз­веж­дат небето навън чрез фиб­рооп­тични камери.

Има и фун­к­ция за видеообаж­дане, което свър­зва път­ниците в апар­тамен­тите с кабин­ния екипаж. Обитателите на апар­тамен­тите ще могат да си кон­т­ролират вътре на тем­пературата и да си нас­т­рой­ват освет­лението.

Тази година от авиоиз­ложението в Дубай отсъс­тва един от най-големите в региона превоз­вачи на дълги раз­с­тояния – “Катар еъруейз” (Qatar Airways), в резул­тат на дип­ломатичес­кия спор между Катар и 4 араб­ски страни.

Спорът е вече в петия си месец, без да се вижда решение. Саудит­ска Арабия, Обединените араб­ски емир­с­тва (ОАЕ), Египет и Бах­рейн прекъс­наха връз­ките си с Катар през юни заради неговите отношения с Иран и под­к­репа за ислямис­т­ките групировки.

Мал­ката дър­жава в Залива бе обвинена, че под­помага екс­т­ремис­тите — нещо, което тя отрича. Араб­с­кият квар­тет спря дирек­т­ните полети до и от Катар и зат­вори въз­душ­ното си прос­т­ран­с­тво за катар­с­ките самолети.

Най-големите в света ком­пании за отб­ранителна тех­ника пред­с­тавят в Дубай бой­ните си самолети, дронове, бронет­ран­с­пор­тьори и ракети.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Земеделие

Loading...