Започнаха да почистват от олово кварталите около “Нотр Дам“

Започнаха да почистват от олово кварталите около “Нотр Дам“

Париж­ката префек­тура започна нова мащабна операция за почис­т­ване от олово на квар­талите край катед­ралата “Нотр Дам“, съобщи радио “Франс енфо“, цитирано от ТАСС.

Това е втората поредица от мерки за почис­т­ване на улици и площади във френ­с­ката столица след пожара в емб­лематич­ната цър­ква през април, когато заедно с пушека и пепелта в окол­ната среда попад­наха близо 400 т олово от пок­рива на сградата.

По данни на радио “Франс енфо“ пър­вата операция, когато районът бе чис­тен главно с вода, е била приз­ната за неефек­тивна.

Сега улиците около “Нотр Дам“ първо ще бъдат измити със специален химически препарат под свръх­високо налягане.

После асфал­тът, пей­ките и стъл­бовете ще бъдат намазани със специален гел, който пог­лъща оловото. След сед­мица, щом изсъхне, той ще бъде отс­т­ранен.

Когато всички процедури прик­лючат, ще бъде нап­равена нова проверка за съдър­жанието на олово в тази част от града.