Джими Картър беше изписан от болница след инфекция

Джими Картър беше изписан от болница след инфекция

Бив­шият президент на САЩ Джими Кар­тър бе изписан от бол­ница, където бе приет през уикенда заради инфек­ция на уринар­ния тракт, предаде АФП, като се позова на фон­дацията, която носи неговото име.

Цен­търът Кар­тър съобщи, че 95-годишният бивш президент гори от нетър­пение да се прибере при съп­ругата си, 92-годишната Розалин Кар­тър, в дома им в Плейнс, в югоиз­точ­ния щат Джор­джия, за да продължи да си почива и да се въз­с­тановява.

Той бе хос­питализиран броени дни след като бе изписан от бол­ница на 27 ноем­ври след лечение заради мозъчен кръвоиз­лив.

Тогава Кар­тър се под­ложи на операция за намаляване на вът­речереп­ното налягане, което било повишено заради кръвоиз­лив, причинен от скорошни падания.

През 2002 г. бив­шият президент на САЩ получава Нобеловата наг­рада за мир за своите усилия за мирно решение на меж­дународ­ните кон­ф­ликти, за насър­чаване на демок­рацията и човеш­ките права и за социална и икономическа справед­ливост.