Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт11082020

Брой 152, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6627 BGN1 GBP = 2.16941 BGN1 CHF = 1.81263 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Токсичен облак дим от горските пожари достигна австралийската столица Канбера

Токсичен облак дим от горските пожари достигна австралийската столица Канбера

Ток­сичен облак дим от гор­с­ките пожари, бушуващи в източна Авс­т­ралия, дос­тигна столицата Кан­бера, съобщи АФП. Жителите на Кан­бера се събудиха вчера сут­ринта в задуш­лива мъгла, пок­рила града. Неот­давна най-големият град в страната, Сидни, преживя няколко сед­мици подобно явление.

Пожар­никарите продъл­жават да се борят срещу над 140 пожара, които в началото на след­ващата сед­мица може да се засилят поради силна гореща вълна. Източна Авс­т­ралия от три месеца е обх­ваната от опус­тошителни пожари, които според учените са резул­тат от продъл­жителна суша и глобал­ното затоп­ляне.

Влас­тите обявиха, че благоп­рият­ните метеорологични условия са им поз­воли да овладеят няколко пожара, преди прог­нозираното от втор­ник зав­ръщане на сил­ните вет­рове и високите тем­ператури. Най-големият пожар е обх­ванал площ от 2 500 000 дка, на час път от Сидни.

Над 700 къщи бяха унищожени от пламъците, а 6 души загинаха от сеп­тем­ври насам, когато избух­наха пожарите. През 2009 г., най-смъртоносната година в резул­тат на пожарите, загинаха близо 200 души. Но раз­мерът на опус­тошените райони тази година е много по-голям в срав­нение с предишни години. Пламъците вече са унищожили най-малко 20 000 000 дка, кол­кото половината територия на Швей­цария, пише АФП.

България

Икономика

Култура

Започнаха дни на руската култура в Бургас

Започ­наха дни на рус­ката кул­тура в Бур­гас

С изложба се отк­риха Дните на рус­ката кул­тура от 10 август в Бур­гас. Излож­бата ще обедини три теми — “Блокадата на Ленин­г­рад“, “Жен­с­кото лиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Земеделие

130 кооперативни следи в българската история

130 кооперативни следи в бъл­гар­с­ката история

Уважаеми читатели, днес в руб­риката „130 кооперативни следи в бъл­гар­с­ката история“ ще Ви запоз­наем с измененията в кооператив­ния закон от 19

Прочети още:

Loading...