Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб08082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Борис Джонсън се готви да довърши изхода на Великобритания от ЕС

Борис Джонсън се готви да довърши изхода на Великобритания от ЕС

Борис Джонсън се готви да довърши изхода на Великобритания от ЕС

Очакват най-добри избори за торите от времето на Маргарет Тачър

Британ­с­кият премиер Борис Джон­сън печели вчераш­ните пар­ламен­тарни избори, макар че раз­ликата между неговите кон­сер­ватори и опозицион­ните лей­бъристи се е стопила значително, показаха социологичес­ките изс­лед­вания, пуб­ликувани в навечерието на вота, предаде Рой­терс.

Изборите на 12 декем­ври — третите за пос­лед­ните 4 години, бяха определени от всички пар­тии като исторически — най-важните от десетилетия, които ще решат съд­бата на Брек­зит.

Джон­сън свика пред­с­рочни избори с надеж­дата да спечели мнозин­с­тво, поз­воляващо му да преодолее безиз­ходицата и да зат­вори страницата на тази сага, която дъл­боко раз­деля страната от референ­дума през 2016 г. насам.

Джон­сън апелира за голямо мнозин­с­тво, за да може бързо да изведе Великоб­ритания от ЕС, а Лей­бърис­т­ката пар­тия обещава нов референ­дум за Брек­зит, който пред­лага избор между ново споразумение за Брек­зит или оставане в ЕС.

Пос­лед­ното проуч­ване пред­вижда победа на Кон­сер­ватив­ната пар­тия на Джон­сън с 339 от общо 650 места в Камарата на общините. Това е с 22 повече в срав­нение с предиш­ните избори през 2017 г.

Според анализатори такъв резул­тат ще бъде най-доброто пред­с­тавяне на торите от 1987 г., по времето на Мар­гарет Тачър.

Но статис­тичес­ката грешка, евен­туален так­тически вот (“за когото и да е, само и само да няма Брек­зит“) и трен­дът напос­ледък в полза на лей­бърис­тите все пак могат да доведат до пар­ламент без ясно мнозин­с­тво.

Лидерите на двете водещи пар­тии в страната – Лей­бърис­т­ката и Кон­сер­ватив­ната — Джереми Кор­бин и премиерът Борис Джон­сън отп­равиха своите драматични пос­ледни пос­лания към елек­тората.

Кор­бин под­черта, че гласоподавателите, които още не са решили за кого ще пус­нат своята бюлетина, трябва да нап­равят „исторически“ избор, за да предот­в­ратят пред­полагаемо мнозин­с­тво на Кон­сер­ватив­ната пар­тия.

Икономика

БАБХ проверява сиренето и кашкавала в търговските вериги

БАБХ проверява сиренето и каш­кавала в тър­гов­с­ките вериги

Има свръх производство на сурово мляко в Европа, което ще наложи прилагането на регулации

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните, Коми…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...