Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря23092020

Брой 182, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65931 BGN1 GBP = 2.135 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Демографската криза в Италия се задълбочава, заяви Серджо Матарела

Демографската криза в Италия се задълбочава, заяви Серджо Матарела

Демографската криза в Италия се задълбочава, заяви Серджо Матарела

Бъдещето на Италия е изложено на опас­ност заради нис­ките нива на раж­даемост, заяви вчера италиан­с­кият президент Сер­джо Матарела, цитиран от Рой­терс. Изяв­лението е във връзка с нови данни, от които става ясно, че италиан­с­кото население е продъл­жило да намалява през 2019 г.

Засил­ващата се демог­раф­ска криза в Италия е една от причините за стаг­нацията на италиан­с­ката икономика и ситуацията се влошава. Според Национал­ната статис­тическа служба на Италия ИСТАТ миналата година в страната е имало 435 000 раж­дания, с 5000 по-малко от 2018 г., като това е най-малкият брой раж­дания, регис­т­риран някога в Италия. Броят на смър­т­ните случаи миналата година е бил 647 000, с 14 000 повече от 2018 г. “Това е проб­лем, който засяга самото същес­т­вуване на страната ни“, каза Матарела скоро след оповес­тяването на дан­ните. “Като стар човек много добре знам, че нивото на раж­даемостта спада“, добави 78-годишният президент. Италиан­с­кото население е намаляло до 60,3 млн. души. Италиан­с­кото население се увеличаваше всяка година след Пър­вата световна война, като през 2015 г. дос­тигна пик от 60,8 млн. души. Оттогава то намалява.

Много други европейски страни са изп­равени пред подобни предиз­викател­с­тва, особено бив­шите комунис­тически страни в Източна Европа. Макар раж­даемостта в Гер­мания също да бележи спад, тен­ден­цията бе отчасти преодоляна заради раж­даемостта сред миг­ран­тите и имиг­ран­тите. Раж­даемостта във Фран­ция и Великоб­ритания е по-голяма.

България

Икономика

И българската следа в световния банков скандал FinCEN

И бъл­гар­с­ката следа в светов­ния бан­ков скан­дал FinCEN

Три са бъл­гар­с­ките банки, които фигурират в изтек­лите док­лади на американ­с­ките служби за борба с финан­совите прес­тъп­ления. „Инвес­т­банк“, „Пи…

Прочети още:

Loading...

Култура

„Истории с Ламбо” зак­рива „Сцена на кръс­топът”

В Плов­див със спек­такъла Сцена на кръс­топът” ще бъде зак­рит теат­рал­ният фес­тивал „Сцена на кръстопът”.Това е 24-ото издание на форума, чийто…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Леген­дата на ЦСКА - Аспарух Никодимов сподели своето мнение за момен­т­ната форма на “чер­вените“. Според него “чер­вените“ са зас­лужавали да по…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...