Тръмп мобилизира републиканците, печели първичните избори в Ню Хемпшър

Тръмп мобилизира републиканците, печели първичните избори в Ню Хемпшър

Бърни Сандърс затвърди ролята си на фаворит при демократите, Джо Байдън остана пети

Президен­тът на САЩ Доналд Тръмп печели пър­вич­ните избори в щата Ню Хем­п­шър за номинацията на Репуб­ликан­с­ката пар­тия за президен­т­с­ките избори през ноем­ври с близо 87 процента от гласовете. Това показ­ват дан­ните от проуч­вания екзит пол, съб­рани от социологичес­ката аген­ция Едисън рисърч, предаде Рой­терс.

В мал­кия североиз­точен американ­ски щат Ню Хем­п­шър бяха произ­ведени пър­вични избори, на които двете големи американ­ски пар­тии започ­ват да определят кан­дидатите, които на 3 ноем­ври ще се със­тезават за президен­т­с­кия пост.

Резул­татите, които бяха пуб­ликувани малко преди зат­варянето на избирател­ните сек­ции, показ­ват, че Тръмп печели с 86,6 на сто. Бив­шият губер­натор на щата Масачузетс Уилям Уелд е получил 8,2 на сто, а 2,8 процента от гласувалите са вписали свои кан­дидати.

Същев­ременно Бърни Сан­дърс печели пър­вич­ните избори на демок­ратите в щата Ню Хем­п­шър за номинацията на пар­тията за президен­т­с­ките избори в САЩ през ноем­ври, сочат прог­ноз­ните резул­тати. Така самооп­ределящият се като социалист независим сенатор от съсед­ния щат Вър­монт зат­върди статута си на фаворит в над­п­реварата, отбелязва Рой­терс. Той изп­ревари смятания за умерен Пийт Бути­джидж, бивш кмет на град Саут Бенд, щата Индиана, и сенатор­ката от щата Минесота Ейми Клоубъшар, която остана трета. Дълго време смятан за фаворит в над­п­реварата, бив­шият вицеп­резидент на САЩ Джо Бай­дън претърпя тежко поражение, заемайки петото място, изп­реварен от прог­ресив­ната сенаторка от щата Масачузетс Елизабет Уорън, пише АФП.

Бърни Сан­дърс обяви победа пред свои привър­женици в Ню Хем­п­шир, като заяви, че това е началото на края за президента репуб­ликанец Доналд Тръмп. “Бърни ще победи Тръмп“, скан­дираха в отговор под­дръж­ниците на 78-годишния сенатор.

Пийт Бути­джидж изрази задовол­с­тво от сил­ното си пред­с­тавяне и също обеща да “сложи край на ерата на Доналд Тръмп“. По данни на телевизия Ен Би Си въз основа на 86 процента от подадените гласове Сан­дърс печели пър­вич­ните избори на демок­ратите в Ню Хем­п­шър с 26,1 на сто пред Бути­джидж с 24,3 на сто, Клоубъшар с 19,9 на стоа, Уорън с 9,4 на сто и Бай­дън с 8,4 на сто.