Папа Франциск не е пострадал тт убийствената епидемия

Папа Франциск не е пострадал тт убийствената епидемия

Папа Фран­циск даде отрицателна проба за коронавирус, предаде АФП, като се позова на италиан­ски медии.

Вес­т­ниците“ Меса­джеро“ и “Фато куотидиано“ пишат, че Светият отец си е нап­равил изс­лед­ване за коронавирус, след като цър­ковен служител, живеещ от години в резиден­цията му в Дом “Света Марта“, е дал положителна проба.

Изс­лед­вания са били нап­равени на всички служители в пап­с­ката резиден­ция, включително и на лич­ните сек­ретари на Фран­циск. Всички проби саот­рицателни, пишат двете италиан­ски издания, като се позовават на източ­ници от Ватикана.

Папа Фран­циск отс­лужи вчера обичай­ната сут­решна меса в мал­кия парак­лис на резиден­цията си.

След като бе изб­ран за папа, Фран­циск пред­почете да остане да живее в апар­тамента си с площ 50 кв. м в Дом “Света Марта“, вместо да се премести в официал­ната пап­ска резиден­ция в Апос­толичес­кия дворец във Ватикана.