Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед06122020

Брой 234, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Регистрираните заразени с новия вирус в света надвишават 5 млн.

Регистрираните заразени с новия вирус в света надвишават 5 млн.

Регистрираните заразени с новия вирус в света надвишават 5 млн.

Руски военни изградиха полеви палатков лагер за карантина с 2000 места в Източен Сибир

Регис­т­рираните заразени с новия коронавирус по света вече са над 5 милиона, предаде ТАСС, като се позова на свое преб­рояване въз основа на официална статис­тика.

По пос­ледни данни пот­вър­дените случаи са над 5 000 890. Те са се удвоили за един месец. 327 724 от заразените са починали.

Най-тежко засег­натата дър­жава са САЩ. Тук са близо 1/3 от регис­т­рираните заразени и над 1/4 от починалите.

На второ място е Русия (308 705 и 2972 починали), а на трето — Бразилия (293 357 заразени, от които са починали 18 894).

Минис­тер­с­т­вото на отб­раната на Русия съобщи меж­дув­ременно, че е завър­шено изг­раж­дането на полеви обсер­вационен лагер с 2000 места в селището Еруда в Северо-Енисейския район на Крас­нояр­с­кия край в рам­ките на оказ­ване на помощ за предот­в­ратяване на взрив на коронавирусна инфек­ция в злратодобивно пред­п­риятие, предаде ТАСС.

Палат­ковият лагер е пред­наз­начен за 14-дневна аран­тина на работ­ници от златодобив­ната мина “Олим­пиада“, които са имали кон­такт със заразени или се намират в риск.

Във всяка палатка може да бъдат нас­танени до 20 души, има полева баня и кухня с модерна тех­ника за пригот­вяне на храна. Армията съобщи по-рано през сед­мицата, че е раз­положила и мобилна полева бол­ница със 100 легла в същото селище.

В Северо-Енисейския район са били изп­ратени над 400 воен­нос­лужещи, включително 77 лекари и медицин­ски специалисти.

Влас­тите на Крас­нояр­с­кия край проведоха кризисно заседание заради ситуацията в мина “Олим­пиада“. В мината, която работи от 1996 г., 866 души от общо 6000 работ­ници, са дали положителен резул­тат на пър­вия тест за коронавируса. При вторите тес­тове е пот­вър­дена зараза при 400 от тези 866 работ­ници.

България

Икономика

Българите ще отделят 25% от месечните си доходи за празнични разходи

Българите ще отделят 25% от месечните си доходи за празнични разходи

Бъл­гарите планират да отделят 25 процента от месеч­ните си доходи или средно по 269 евро на домакин­с­тво за праз­нични раз­ходи по Коледа — това…

Прочети още:

Loading...

Култура

Фестивалът „Златен ритон“ще премине онлайн

25-ото издание на фес­тивала за бъл­гар­ско докумен­тално и анимационно кино „Златен ритон“ ще пред­с­тави онлайн и без­п­латно най-новите филми от …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Волейболистите на България ще играят на Мондиал 2022

Мъж­кият ни национален тим по волей­бол може да се счита за сигурен учас­т­ник на светов­ното пър­вен­с­тво през 2022 година. Това стана ясно, след …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...