Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря12082020

Брой 153, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65987 BGN1 GBP = 2.17694 BGN1 CHF = 1.82056 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Съд отмени изолацията в цял град, където се зарази месокомбинатът

Съд отмени изолацията в цял град, където се зарази месокомбинатът

Съд отмени изолацията в цял град, където се зарази месокомбинатът

Зради обхванати от вируса 1500 работници наложиха карантина на 100 000 жители

Съд в Западна Гер­мания промени мяр­ката за каран­тина, наложена на целия град Гютер­сло след избух­ването на коронавирусно огнище в месоп­реработ­вателен ком­бинат там, предаде Рой­терс. Съдът пос­танови, че мяр­ката е била несъраз­мерна.

В пред­п­риятието бяха заразени около 1500 работ­ници. Съдеб­ното решение пос­тавя под съм­нение сис­темата за бързо налагане на каран­тина и прос­ледяване на кон­так­тите при появата на огнище на заразата. На този механизъм Гер­мания раз­читаше, за да се прид­вижи към втора фаза в излизането от изолацията.

След появата на огнището в пред­п­риятието, премиерът на провин­ция Северен Рейн –Вес­т­фалия въведе едносед­мична каран­тина, налагайки социална дис­тан­ция на града с около 100 000 жители и зат­варяйки много от кул­тур­ните инс­титуции в опит да спре заразата.

Час­тно лице подаде иск в съда заради мяр­ката, но той беше отх­вър­лен. След като мяр­ката беше удъл­жена, раз­в­лекателна ком­пания, работеща в района, подаде втори иск и така се стигна до съдеб­ното решение.

Съдът пос­танови, че влас­тите са имали дос­татъчно време, за да въведат по-целенасочени ограничения.

“При появата на огнището налагането на по-строги мерки за окръга не беше неразумно. Това би тряб­вало да спечели време за повече инфор­мация, която да се събере и да се реши как да се дейс­тва. До момента на нас­тоящото съдебно решение тряб­ваше да е въз­можно и желателно да се приложи едно по-нюансирано правило“, се казва в решението на съда.

Съдът смята още, че мяр­ката за изолация, наложена в Гютер­сло, е тряб­вало по-бързо да стане по-целенасочена, а не срещу целия град. “Масовите тес­тове, извър­шени, откакто беше отк­рито огнището на заразата, показаха, че броят на новите случаи на зараза, варира значително в раз­лич­ните части на региона“, каза съдът.

България

Икономика

Loading...

Култура

„Пор­тал на два свята“ — Цари Мали град

Оперният фестивал се иткрива на 29 август с “Янините девет братя“

Софийс­ката опера и балет се готви за отк­риването на новия си фес­тивал „Порт…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Потен­циалът на нашия отбор е много по-голям, заяви Херо

Треньорът на Берое Димитър Димитров-Херо заяви, че потен­циалът на водения от него тим е много по-голям. „Сигурно раз­ликата с Лев­ски отп­реди …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...