Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря12082020

Брой 153, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65987 BGN1 GBP = 2.17694 BGN1 CHF = 1.82056 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Анджей Дуда печели нов мандат на президентските избори в Полша

Анджей Дуда печели нов мандат на президентските избори в Полша

Анджей Дуда печели нов мандат на президентските избори в Полша

Държавният глава ще бъде изправен пред сериозни предизвикателства през 5-годишния си мандат

Нас­тоящият дър­жавен глава на Полша Анджей Дуда печели с малка пред­нина президен­т­с­ките избори, обяви национал­ната избирателна комисия, предаде ДПА.

На недел­ния балотаж Дуда е съб­рал 51,2 % от подадените гласове, съобщи избирател­ната комисия въз основа на данни от 99,8 % от избирател­ните сек­ции.

Съпер­никът на Дуда — Рафал Тшас­ков­ски, който е кмет на Вар­шава и беше издиг­нат от цен­т­рис­т­ката опозиционна пар­тия “Граж­дан­ска плат­форма“, печели 48,8 на сто.

Резул­татът е победа за управ­ляващата национал-консервативна пар­тия “Право и справед­ливост“ (ПиС) и ней­ния лидер Ярос­лав Качин­ски. С победата на Дуда ПиС избегна сценарий, при който опозиционен президент би могъл да налага вето на закони, одоб­рени от кон­т­ролирания от ПиС пар­ламент.

Лон­дон­с­кият в. “Гар­диън“ отбелязва, че предиз­бор­ната кам­пания е била изтощителна и за кан­дидатите, и за гласоподавателите и се е провела в сян­ката на кризата с коронавируса и едно отлагането на вота, който тряб­ваше пър­воначално да се със­тои през май. Освен това, имаше и обвинения, че управ­ляващата във Вар­шава пар­тия “Право и справед­ливост“ е нас­тоявала гласуването да се със­тои, преди да се почув­с­т­ват икономичес­ките пос­ледици от до голяма степен успеш­ните каран­тинни мерки в страната.

Радостта от победата през юли и встъп­ването в длъж­ност през август няма да прик­рият икономичес­ките проб­леми, с които ще се сблъс­ква дър­жав­ният глава,през ман­дата 20202025 г., пише вар­шав­с­кият в. “Жеч­пос­полита“. Според автора пър­вото предиз­викател­с­тво пред президента ще е преодоляването на рецесията, която освен че е най-тежката от десетилетия насам, може да се задъл­бочи при евен­туална втора вълна на пан­демията през есента или зимата. Антик­ризис­ните щитове изчер­п­ват въз­мож­нос­тите за допъл­нително раз­даване на помощи, което обещаваха и двамата кан­дидати. Дали правител­с­т­вото, в стремежа си да кон­т­ролира финан­сите, ще тръгне по пътя на повишаване на данъците — явни и скрити? И дали президен­тът ще приеме този под­ход е второто предиз­викател­с­тво пред него, пише “Жеч­пос­полита“.

България

Икономика

Loading...

Култура

„Пор­тал на два свята“ — Цари Мали град

Оперният фестивал се иткрива на 29 август с “Янините девет братя“

Софийс­ката опера и балет се готви за отк­риването на новия си фес­тивал „Порт…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Потен­циалът на нашия отбор е много по-голям, заяви Херо

Треньорът на Берое Димитър Димитров-Херо заяви, че потен­циалът на водения от него тим е много по-голям. „Сигурно раз­ликата с Лев­ски отп­реди …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...