Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед20092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Уволнили Христо Марашлиев заради „неправилно дишане“

Уволнили Христо Марашлиев заради „неправилно дишане“

Уволнили Христо Марашлиев заради „неправилно дишане“

Директорът на школата Пауло Кардозо е една „португалска еднодневка“ на „Армията“, заяви бившият треньор на ЦСКА

Христо Мараш­лиев беше увол­нен от ДЮШ на ЦСКА преди година. Чак сега бив­шият нападател на „армей­ците“ се съг­ласи да даде интервю пред БЛИЦ, в което раз­кри причините за раз­дялата му с клуба. След като беше извес­тно време без работа, Ицо и друг увол­нен от ЦСКА – Антон Димит­ров, станаха треньори на мъж­кия тим на Ком (Бер­ковица).

- Ицо, повече от година измина, но не е късно човек да раз­к­рие истината. Защо те увол­ниха от ЦСКА?

- Ще говоря дирек­тно. Увол­ниха ме заради пор­тугал­с­кия специалист Пауло Кар­дозо. Той, всъщ­ност, в един и същи ден уволни мен, Стефан Яръмов и Тони Димит­ров. Това се случи, когато го наз­начиха за дирек­тор на школата. Шест месеца преди това Кар­дозо започна работа в Дет­ско юношес­ката школа (ДЮШ) на ЦСКА като методист. Започна бързо да налага мнението си и да променя стила ни на работа. Ние преди неговата поява селек­тирахме децата чрез специални тес­тове – бър­зина скорост, тех­ника и още няколко важни показателя. Стъпихме на опита на БФС и работехме професионално. След като ги одоб­рявахме и прив­личахме децата да тренират в школата, впос­лед­с­т­вие на всеки 6 месеца им правихме отново същите тес­тове, за да видим дали и как прог­ресират. Този изг­раден метод на работа имаше ефект – отборите ни пос­тигаха добри резул­тати. Кар­дозо обаче ни шокира, бук­вално ни шокира, като заяви, че той ще дейс­тва по друг начин. Забележете само какъв. Няма, вика, да ги тес­т­вате така. Ще ги тес­т­ваме по око. Ще им изг­ледам трениров­ката и с пог­лед ще преценя дали стават или не стават. Не е за вяр­ване, но си беше така. Но това не е всичко. Когато стана методист, отидох при него и го попитах какви идеи има за тренировъч­ните процеси. А той ми отговори след­ното: Няма нужда аз да ти каз­вам. Има интер­нет. Там пише всичко. Намирате разни прог­рами и дейс­т­вате. Извинявайте, но това меко казано е неп­рофесионално и излиза от устата на човека, който според неговите думи, е отк­ривател на Крис­тиано Роналдо. Това е несериозно. Той взима голямата зап­лата, а аз да си взимам решенията в интер­нет. В мен се роди едно недоверие към този човек. Под­ходът му на работа не спечели фут­бол­ното уважение в мен и в останалите треньори. След тези ни противоречия се стигна до увол­нението ни. Това се случи дни след наз­начението му за шеф на школата.

- Какви бяха мотивите му?

- Смешни. Аз го наричам „увол­нение за неп­равилно дишане“… Знаете ли как обясни решението си. Каза ми: Прекалено много искаш победата във всеки един мач. Освен това вече не си треньор за деца. Препоръч­вам ти да се занимаваш с мъжки фут­бол. Това беше. Аз бях онемял! Според този човек профилът на един треньор трябва да е след­ният: Да не си бивш фут­болист, но да имаш ком­пютърни поз­нания и да владееш добре анг­лийски език.

- Пред­полагам, че ти е болно и до днес…

- Да, много ми е болно. Когато ме уволни, няколко дни преди това имах раз­говор със Стойчо Стоилов относно селек­цията. Бяхме набелязали деца, които да прив­лечем в школата. Помня, че беше втор­ник, а в петък ни увол­ниха. Тъкмо бях изг­радил солиден отбор на набор 2003. В този период с Лев­ски имахме равен брой точки, но изос­тавахме по голова раз­лика. Играхме финал на национално ниво. Имаше въз­ходящо раз­витие на отбора. Три набора водих в школата и винаги съм имал успехи. Но заради една пор­тугал­ска еднод­невка от ЦСКА бяха мах­нати първо Емил Димит­ров, после мен, Яръмов, Антон Димит­ров, а скоро Владо Ман­чев и Наско Бор­носузов. Но аз съм сигурен, че един ден ще се върна в ЦСКА. Това е моят роден дом. Това беше род­ният дом и на баща ми Димитър Мараш­лиев, лека му пръст. В ЦСКА съм работил като треньор в школата цели 11 месеца без зап­лата, но не съм мрън­кал, защото ЦСКА за мен е кауза. Там се чув­с­т­вам в свои води.

- След това с Антон Димит­ров станахте треньор­ски тан­дем в Ком (Бер­ковица)?

- Да, по цесекар­ска линия, защото шефът е голям армеец. Всичко беше прек­расно до появата на пан­демията с коронавируса. Икономичес­ката криза се отрази и на отбора, който няма да учас­тва в Северозапад­ната „В“ група, където за да оцелееш, ти е необ­ходим годишен бюджет между 120 и 150 000 лева.

- В петък в мач от пър­вия кръг на новото пър­вен­с­тво един срещу друг излизат ЦСКА 1948 срещу ЦСКА. Твоят комен­тар?

- Знаех, че ще ми зададеш този въп­рос. ЦСКА е там, където е пуб­ликата. ЦСКА е това, което е на „Армията“. А и нека не заб­равяме, че Гриша Ган­чев плати 8 милиона лева за емб­лемата. За мен прием­с­т­веност има. ЦСКА 1948 не го приемам сериозно. Няма фенове, няма нищо… Един­с­т­вено съжалявам, че през пос­лед­ните години ЦСКА не спечели нито тит­лата, нито купата. Но аз си имам обяс­нение.

- Какво е то?

–В отбора не се водят случайни фут­болисти. Почти винаги изг­раж­даме добър отбор, но я заради липса на къс­мет, я заради съдийски ощетявания, някои от които във важни мачове срещу основ­ните ни кон­куренти, са ни спирали. Сега се рад­вам, че Стамен Бел­чев се завърна, защото при него отборът играеше много добре и точно странич­ните фак­тори ни лишиха тогава от тит­лата. Вяр­вам, че тази година ще имаме също силен със­тав и най-после ще спрем хегемонията на Лудогорец.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Земеделие

Loading...