Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон21092020

Брой 180, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Лукашенко събра над 80 на сто от гласовете на избирателите

Лукашенко събра над 80 на сто от гласовете на избирателите

Лукашенко събра над 80 на сто от гласовете на избирателите

Путин и Си Цзинпин го поздравиха за успешното представяне на вота

Беларус­кият президент Алек­сан­дър Лукашенко е получил 80,23 на сто от гласовете на недел­ните избори за дър­жавен глава, показ­ват пред­варителни данни, огласени от пред­седател­ката на ЦИК Лидия Ермошина, предаде ТАСС.

Следва основ­ният кан­дидат на опозицията Свет­лана Тиханов­ска с 9,90 на сто от гласовете. Бив­шият депутат от пар­ламента Анна Канопацка получава 1,68 процента, пред­седателят на пар­тия “Беларуска социал­демок­ратическа общ­ност“ Сер­гей Черечен — 1,13, съп­ред­седателят на общес­т­вено движение “Кажи истината“ Анд­рей Дмит­риев — 1,04 на сто. “Против всички“ са гласували 6,02 процента.

Тези пред­варителни данни пред­с­тои да бъдат уточ­нени, но едва ли ще има същес­т­вена промяна, посочи Ермошина. Официал­ният резул­тат според нея ще бъде оповес­тен на 14 август. Актив­ността на изборите е била 84,23 на сто, добави тя.

В нощта след идборите в Минск имаше масови без­редици, при които според правозащит­ници е загинал един човек. Столич­ният цен­тър бе отцепен от специални полицейски сили. Вчера сут­ринта обс­танов­ката в района бе спокойна, отцеп­лението е вдиг­нато, добавя ТАСС.

Рус­кият президент Владимир Путин е изп­ратил поз­д­равителна телег­рама до Лукашенко, съобщи прес­служ­бата на Кремъл.

“Раз­читам, че Вашата дър­жавна дей­ност ще спомага за по-нататъшното раз­витие на взаим­ноиз­год­ните руско-беларуски отношения”, гласи тек­с­тът.

Китайс­кият президент Си Цзин­пин също изп­рати поз­д­рав­ления до Лукашенко.

“От името на китайс­кото правител­с­тво и народ, а също така лично от мен изп­ращам топли поз­д­рави и най-добри пожелания. Уверен съм, че под ваше ръковод­с­тво Беларус неп­ременно ще пос­тигне нови блес­тящи успехи в процеса на дър­жав­ното строител­с­тво“, се отбелязва в пос­ланието.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Земеделие

Loading...