Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон19102020

Брой 200, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Ресторанти, барове и кръчми в Англия затварят по-рано

Ресторанти, барове и кръчми в Англия затварят по-рано

Ресторанти, барове и кръчми в Англия затварят по-рано

Ердоган очаква Турция да разработи своя ваксина срещу коронавируса.

Всички рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия ще зат­варят вече по-рано, в рам­ките на нови мерки за борба с коронавируса, съобщи ТАСС.

В дек­ларация в пар­ламента британ­с­кият премиер Борис Джон­сън “пот­върди, че от чет­вър­тък рес­торан­тите и баровете в Анг­лия ще трябва да зат­варят в 22.00 часа“, обявиха от “Даунинг стрийт” в комюнике.

Броят на заразените с коронавируса във Великоб­ритания се удвоява на всеки 7 дни и ако този темп се запази, в средата на октом­ври ще има по около 50 000 нови случая на ден, заяви глав­ният научен съвет­ник на правител­с­т­вото Пат­рик Валънс.

В Тур­ция също се затяга кон­т­ролът във връзка с носенето на маски и спаз­ването на противоепидемич­ните мерки в учреж­денията, фир­мите, заведенията, масовия тран­с­порт, учеб­ните заведения.

В редица окръзи ще бъдат въведени ограничения за движение в общес­т­вения тран­с­порт в определени часове на хората над 65-годишна въз­раст.

Това посочи тур­с­кият президент Реджеп.Ердоган в изяв­ление, което нап­рави след заседание на специализирания Научен съвет за борба срещу коронавируса. То бе пос­ветено на критич­ното нарас­т­ване на заразените и бол­ните в страната.

Специално място в новите мерки срещу раз­п­рос­т­ранението на коронавируса се фик­сира засил­ване на кон­т­рола по изолацията на позитив­ните случаи.

“Всеки, който е регис­т­риран като носител на вируса и трябва да бъде изолиран вкъщи, но не спазва изис­к­ването, а ходи на работа или излиза навън, ще бъде третиран като прес­тъп­ник според закона“, каза Ердоган.

“Следим отб­лизо работата по съз­даването на вак­сина срещу вируса в световен мащаб. В същото време нап­ред­ваме и по съз­даването на вак­сина в нашата страна. Прик­лючиха успешно пър­вите 2 фази по тес­туването върху животни, а след­ващия месец ще започ­нат изпитанията върху хора. Планираме през пър­вите месеци на след­ващата година да пус­нем и наша, тур­ска вак­сина“, каза Ердоган.

Броят на починалите от новата инфек­ция в Тур­ция вече е 7574 души, а на заразените — 304 610.

България

Икономика

България не може да задоволи нуждите си от плодове и зеленчуци

България не може да задоволи нуждите си от плодове и зеленчуци

Проблемите - ниска производителност, подпомагане, внос на съмнителни цени

Бъл­гария не може да задоволи вът­реш­ното тър­сене от плодове и зеленч…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Устатият Краев остана резерва

Устатият Краев остана резерва

Националът Божидар Краев, който в пос­лед­ните дни прикова вниманието с гръмки изказ­вания за своята класа, остана само зрител на победа на Мид…

Прочети още:

Loading...

Земеделие