Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 149, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Болниците в Европа под сериозно напрежение заради заразените

Болниците в Европа под сериозно напрежение заради заразените

Болниците в Европа под сериозно напрежение заради заразените

На Стария континент са регистрани над 5 млн. заболели и 200 000 починали

Бол­нич­ните сис­теми на Европа са под­ложени на огромно нап­режение поради поради рас­тящия брой случаи на заразявания, които отново пос­тавиха кон­тинента в цен­търа на светов­ната пан­демия, кон­с­татира Рой­терс.

Броят на заразените, който като цяло бе пос­тавен под кон­т­рол с без­п­рецеден­т­ните каран­тини през март и април, сега отново неумолимо расте, като влас­тите на много страни, като се тръгне от Полша и се стигне до Пор­тугалия, изразиха нарас­т­ващата си тревога от новата криза, зас­т­рашаваща здрав­ните им сис­теми.

Бел­гия, която се бори, по думите на здрав­ния си минис­тър, с “цунами“ от случаи на заразяване, отлага всички бол­нични процедури, които не са от пър­вос­тепенно значение. Подобни мерки наз­ряват и в други страни, в които заразените рас­тат.

Ситуацията се услож­нява още повече от широкораз­п­рос­т­ранената умора от коронавируса и страш­ните икономически пос­ледици от кризата, които под­рониха широката общес­т­вена под­к­репа за каран­тините, как­вито бяха въведени по-рано с цел да бъде избег­нато претовар­ването на здрав­ните сис­теми.

Правител­с­т­вата, обзети от нежелание да зат­варят отново страните си, се опит­ват да намерят по-малко драс­тични мерки за ограничаване на общес­т­вените събирания и да балан­сират между необ­ходимостта от запаз­ване на икономиките и бор­бата с пан­демията.

По данни на Европейс­кия цен­тър за превен­ция и кон­т­рол на заболяванията (ЕЦПКЗ) Европа е регис­т­рирала над 5 млн. заразени и 200 00 починали, като новите случаи рязко се увеличават от края на сеп­тем­ври.

Европейс­ките страни раз­полагат с едни от най-добрите здрав­ните сис­теми в света и лекарите каз­ват, че благодарение на почти едногодиш­ния опит с новия коронавирус те са много по-добре оборуд­вани за клинично лечение на пациенти.

Капацитетът на бол­ниците обаче да поемат вълна от коронапациенти и в същото време да се грижат за хора, страдащи от рак, сър­дечни заболявания и намиращи се в други тежки със­тояния, все още е ограничен.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Индийска медалистка получи бонус безплатна пица до края на живота си

Индий­ката Мирабай Чану спечели сребърен медал във вдигането на тежести при жените в кат. до 49 кг, който е един­с­т­вен за родината ѝ? до момен…

Прочети още:

Loading...

Земеделие