Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон01032021

Брой 41, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Борис Джонсън е първият европейски лидер, който разговаря с Байдън

Борис Джонсън е първият европейски лидер, който разговаря с Байдън

Борис Джонсън е първият европейски лидер, който разговаря с Байдън

Дискусиите в Сената на САЩ за импийчмънт Тръмп започват на 8 февруари

Британ­с­кият премиер Борис Джон­сън раз­говаря с новия президент на САЩ Джо Бай­дън за пръв път след встъп­ването му в длъж­ност и заяви, че очаква с нетър­пение съв­мес­т­ната им работа, предадоха светов­ните аген­ции. Това беше пър­вият раз­говор на Бай­дън с европейски лидер, отбелязва ДПА.

Пър­вите раз­говори на новия президент на САЩ с чужди лидери бяха с канад­с­кия премиер Джъс­тин Трюдо и мек­сикан­с­кия президент Анд­рес Мануел Лопес Обрадор.

Борис Джон­сън изрази в Туитър задовол­с­тво от раз­говора си с Бай­дън и съобщи, че го е поз­д­равил с встъп­ването в длъж­ност и “очаква с нетър­пение задъл­бочаване на отдав­наш­ния съюз между нашите две страни, докато водим зелено и устой­чиво въз­с­тановяване от COVID-19“. Освен това британ­с­кият премиер е изразил задовол­с­т­вото си от решението на Бай­дън да се върне към Париж­кото споразумение за климата, Светов­ната здравна организация и прог­рамата Ковакс, целяща да гаран­тира рав­нос­тоен дос­тъп до вак­сини срещу коронавируса, съобщи говорителка на Джон­сън. Тя добави, че лидерите “са обсъдили и пол­зите от потен­циално споразумение за свободна тър­говия между нашите две страни“. Премиерът е поел ангажимент да намери въз­можно най-бързо решение на тър­гов­с­ките проб­леми.

Дис­кусиите в Сената по процеса за импийч­мънт на бив­шия президент на САЩ Доналд Тръмп започ­ват на 8 фев­руари, заяви лидерът на демок­ратич­ното мнозин­с­тво в гор­ната камара на Кон­г­реса Чък Шумър, цитиран от АП. Това е пър­вият в американ­с­ката история случай, в който бивш президент ще се изп­рави пред подобни обвинения, след като е напус­нал поста. Датата поз­волява на Сената да гласува по пред­ложените от новия президент Джо Бай­дън номинации за минис­три и по неговия план за спешна икономическа помощ на стой­ност 1,9 трилиона долара.

Датата е съг­ласувана и с репуб­ликан­с­ките сенатори, които са поис­кали отс­рочка, която да поз­воли на Тръмп да организира прав­ния си екип и да под­готви защитата си срещу обвинението в под­буж­дане към раз­мирици. “Всички искаме да оставим зад себе си тази ужасна глава от историята на нашата нация“, заяви Шумър. Той обаче под­черта, че един­с­т­вото може да се пос­тигне само, ако истината излезе наяве и всички отговарят за дейс­т­вията си. Пред­седател­ката на Камарата на пред­с­тавителите Нанси Пелоси ще изп­рати докумен­тите за импийч­мънта в Сената днес.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Земеделие