Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 94, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Франция първа в ЕС започва тестване на дигитален корона-сертификат

Франция първа в ЕС започва тестване на дигитален корона-сертификат

Фран­ция става пър­вата държава-членка на ЕС, която започва да тес­тва дигитален коронавирусен сер­тификат за пътуване като част от общоев­ропейс­ката схема, която Брюк­сел се надява да поз­воли на хората да пътуват по-свободно в рам­ките на блока до лятото, предаде БГНЕС.

Приложение в интер­нет, което е част от прог­рамата за прос­ледяване на кон­такти в страната, е пред­наз­начено да съх­ранява отрицателни резул­тати от тест за Covid-19 на мобил­ните телефони на пътуващите и се изп­робва при полети до Кор­сика и отвъд­мор­ски депар­таменти от тази сед­мица, пише британ­с­кият в. „Гар­диън“.

Процесът ще бъде раз­ширен от 29 април така, че да включва сер­тификати за вак­синация, казаха официални служители пред „Льо Монд“, а сис­темата в крайна сметка трябва да бъде приета за пуб­лични събития като кон­церти, фес­тивали и тър­гов­ски панаири, но не и за барове и рес­торанти.

Европейс­кият комисар по правосъдието Дидие Рейн­дерс заяви миналата сед­мица, че очаква „циф­ровият зелен сер­тификат“ на ЕС да заработи до 21 юни. Сер­тификатът е спешен приоритет за дър­жавите от Южна Европа, чиито икономики са раз­рушени от пан­демията. Схемата умиш­лено не е наречена „вак­синационен пас­порт“, за да се избегне дис­к­риминация на хора, които все още не са се вак­синирали. Брюк­сел под­черта, че макар да улес­нява пътуването, той не трябва да се прев­ръща в пред­пос­тавка за свободно движение. Сер­тификатът трябва да означава, че път­ниците няма да се нуж­даят от каран­тина и трябва да им поз­воли да съх­раняват на телефоните си доказател­с­тва, че са били вак­синирани, нас­коро са тес­т­вани отрицателно или имат антитела след въз­с­тановяване от Covid-19.

България

Икономика

Култура

Спорт

Дамбраускас: Този мач бе катастрафа за нас

Треньорът на Лудогорец Вал­дас Дам­б­раус­кас заяви, че поражението от ЦСКА с 1:4, е било катас­т­рофа за неговия отбор. “Когато спечелиш титл…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...