Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 94, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Британският премиер обещал привилегии на производител на респиратори, ако отиде на Острова

Британският премиер обещал привилегии на производител на респиратори, ако отиде на Острова

Британският премиер обещал привилегии на производител на респиратори, ако отиде на Острова

Правителството на Борис Джонсън отрича да е направило нещо нередно

Премиерът на Великоб­ритания Борис Джон­сън е дал гаран­ции на сър Джеймс Дай­сън, чийто биз­нес е в Син­гапур, че неговите служители няма да плащат допъл­нително данъци, ако дой­дат на Ост­рова да произ­веж­дат рес­пиратори по време на пан­демията. Премиерът е лобирал за това пред минис­търа на финан­сите Риши Сунак в нарушение на минис­тер­с­кия кодекс, пише Епицен­тър.

Според минис­тер­с­кия кодекс, който е съв­куп­ност от правила за очак­вано поведение от минис­т­рите, в частта за лобирането се казва, че когато става дума за правител­с­т­вени дела и поръчки по време на дис­кусиите, трябва да присъс­тва час­тен сек­ретар или служител. В случай, че това не стане, минис­търът е задъл­жен впос­лед­с­т­вие въз­можно най-скоро да инфор­мира какво е обсъж­дано. Би Би Си съобщи, че раз­полага с тек­с­тово съоб­щение на Джон­сън от март 2020 г. в отговор на искането на Дай­сън, чийто биз­нес е в Син­гапур, за данъците, което гласи „Ще го уредя“. По-късно Джон­сън пише отново: „Риши Сунак го уреди. Имаме нужда от теб тук“.

Правител­с­т­вото отрича да е нап­равило нещо нередно в опита да осигури необ­ходимото медицин­ско оборуд­ване в критичен момент. Самият Дай­сън каза, че е абсур­дно да се говори за неред­ност и че ком­панията му дори е на загуба от сдел­ката. Проб­лемът обаче е в лип­сата на проз­рач­ност при лобирането и нес­паз­ването на правилата, защото няма следа Джон­сън да е инфор­мирал за водените раз­говори. Политичес­кият корес­пон­дент на Би Би Си Лора Кюн­с­бърг отбеляза: „Не става дума само за това да се знае какво се обсъжда, а и по какъв начин се обсъжда“.

Същев­ременно ком­панията “Джон­сън и Джон­сън“ заяви, че ще възоб­нови дос­тав­ките на вак­сината си срещу COVID-19 за Европа. Решението беше оповес­тено, след като Европейс­ката аген­ция по лекар­с­т­вата посочи, че пол­зите от препарата над­вишават рис­ковете. Аген­цията обаче обяви, че има много редки случаи на тром­бози и препоръча това да бъде добавено към лис­тов­ката на вак­сината. Миналата сед­мица американ­с­ките регулатори спряха временно вак­сината на “Джон­сън и Джон­сън“, след като беше съоб­щено за шест случая на жени с услож­нения. Ком­панията посочи, че ще изпълни задъл­женията си и ще дос­тави 200 млн. дози в Европа и 100 млн. в САЩ.

България

Икономика

Култура

Спорт

Дамбраускас: Този мач бе катастрафа за нас

Треньорът на Лудогорец Вал­дас Дам­б­раус­кас заяви, че поражението от ЦСКА с 1:4, е било катас­т­рофа за неговия отбор. “Когато спечелиш титл…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...