Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 149, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Нафтали Бенет положи клетва като нов премиер на Израел

Нафтали Бенет положи клетва като нов премиер на Израел

Нафтали Бенет положи клетва като нов премиер на Израел

Гласуването в Кнесета сложи край на 12-годишното управление на Бенямин Нетаняху

Наф­тали Бенет, 49-годишният лидер на дяс­ната пар­тия “Ямина“, положи клетва като нов премиер на Израел късно в неделя — броени минути след като депутатите от Кнесета (120-членния еднокамарен пар­ламент) гласуваха в под­к­репа на неговото коалиционно правител­с­тво от осем пар­тии с 27 минис­три.

Вотът на доверие мина на косъм — 60 гласа “за“ при 59 “против“ и един въз­дър­жал. Той сложи край на една истин­ска ера в политичес­ката история на Израел — 12-те години на Бенямин Нетаняху на премиер­с­кия пост.

Израел­с­ката телевизия показа как Бенет се ръкува с Нетаняху след гласуването.

Улт­ранационалис­тът Бенет ще бъде премиер на Израел през пър­вата половина от четиригодиш­ния ман­дат на сегаш­ния пар­ламент. През останалите две години той ще бъде сменен на поста от цен­т­рис­т­кия си съюз­ник Яир Лапид.

Новото израел­ско правител­с­тво включва пар­тии от целия политически спек­тър — от край­ната дес­ница до араб­с­кото мал­цин­с­тво. На прак­тика един­с­т­веното, което обединява тези тол­кова раз­нородни политически фор­мации, е желанието им да отс­т­ранят от власт 71-годишния Нетаняху. Най-дълго управ­лявалият премиер в историята на Израел е полемична политическа фигура и са му пов­диг­нати обвинения в коруп­ция.

Наф­тали Бенет — пър­вият улт­раор­тодок­сален евреи, станал израел­ски министър-председател, — откри пър­вото заседание на новия кабинет с традиционна благос­ловия. Време е да се зах­ванем за работа, за да преодолеем раз­деленията в общес­т­вото, каза Бенет. Той призова за сдър­жаност. Израел е в началото на нов период, обяви Бенет.

Наф­тали Бенет стана 13-ият премиер в съв­ремен­ната история на страната. В 36-ото израел­ско правител­с­тво, цен­т­рис­тът Бени Ганц запази поста минис­тър на отб­раната. Вън­шен минис­тър през пър­вите две години, преди сам да оглави кабинета, ще бъде Яир Лапид. Айелет Шакед, която е от пар­тията на Бенет, оглави минис­тер­с­т­вото на вът­реш­ните работи. Финан­сов минис­тър стана Авиг­дор Либер­ман — лидерът на дяс­ната пар­тия на рус­коезични евреи “Израел бей­тену“.

Новият кабинет на Израел включва както твър­долинейни еврейски националисти, така и умерени привър­женици на решаването на кон­ф­ликта с палес­тин­ците на основата на съв­мес­т­ното същес­т­вуване на две дър­жави. Пред­с­тавители на израел­с­кото правител­с­тво казаха, че засега няма да се занимават с този всяващ раз­деление въп­рос.

Редица световни лидери вече поз­д­равиха новия израел­ски премиер. Президен­тът на Русия Владимир Путин изрази надежда за по-нататъшно раз­витие на кон­с­т­рук­тив­ното сът­руд­ничес­тво между двете дър­жави. “Руско-израелските отношения традиционно имат приятел­ски харак­тер. Раз­читам вашата дей­ност начело на правител­с­т­вото да спомага за по-нататъшно раз­витие на кон­с­т­рук­тив­ното двус­т­ранно сът­руд­ничес­тво по всички нап­рав­ления. Това без съм­нение отговаря на корен­ните интереси на нашите народи, върви в рус­лото на укреп­ването на мира, сигур­ността и стабил­ността в Близ­кия изток“, изтъква Путин.

В комюнике президен­тът на САЩ Джо Бай­дън поз­д­рави Бенет и каза, че с нетър­пение очаква да работи с него. “Израел няма по-добър приятел от Съединените щати. Връз­ката между нашите народи е доказател­с­т­вото за нашите общи цен­ности и десетилетията на тясно сът­руд­ничес­тво“, под­чер­тва Бай­дън. “Благодаря, г-н президент! С нетър­пение очак­вам да работя с вас за засил­ването на връз­ките между нашите две страни“, отговори бързо Бенет в Туитър. След това Белият дом съобщи, че президен­тът на САЩ и новият израел­ски премиер са раз­говаряли по телефона.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Индийска медалистка получи бонус безплатна пица до края на живота си

Индий­ката Мирабай Чану спечели сребърен медал във вдигането на тежести при жените в кат. до 49 кг, който е един­с­т­вен за родината ѝ? до момен…

Прочети още:

Loading...

Земеделие