Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 26, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Свят

Над 1500 загинали в Турция и Сирия след два опустошителни труса

Над 1500 загинали в Турция и Сирия след два опустошителни труса

Ерзоган: Това е най-голямото бедствие в страната от 1939 г. насам

Русия готова да изпрати два самолета със 100 спасители в пострадалите райони

В Тур­ция жер­т­вите са най-малко 912 души и повече от 5000 души бяха ранени, заяви президен­тът Раджеп Ердоган. той също така каза, че това е най-голямото бед­с­т­вие в страната от 1939 г. насам, като добави, че в резул­тат на него са се срутили 2818 сгради, предаде Рой­терс.

Най-малко 560 души бяха убити в Сирия и повече от 1000 души бяха ранени, съобщи сирийс­ката дър­жавна инфор­мационна аген­ция (SANA), цитирайки високопос­тавен здравен служител. “Броят на жер­т­вите от земет­ресението нарасна до 560 загинали и 1089 ранени“, каза Ахмед Дамирия, помощ­ник на сирийс­кия здравен минис­тър. Смята се, че броят на…

Прочети още…

Виетнам конфискува 600 кг слонова кост, внесени нелегално от Африка

Виетнам конфискува 600 кг слонова кост, внесени нелегално от Африка

Виет­нам­с­ките власти кон­фис­куваха през миналата сед­мица над 600 кг слонова кост, внесени от Африка, съобщи правител­с­т­вото, цитирано от Рой­терс. Тър­говията със слонова кост във Виет­нам е незаконна, но трафикът на диви животни е все още широко раз­п­рос­т­ранен. Често кон­т­рабан­дно внасяни в страната са също люспи от пан­голини, рога от носорози и трупове на тигри.

Мит­ничес­ките власти в север­ния прис­танищен град Хай­фон отк­риха в понедел­ник близо 130 кг слонова кост, скрита в кон­тей­нер с рога на…

Прочети още…

“Файненшъл таймс“: Лидерите на ЕС планират посещение на Зеленски в Брюксел

“Файненшъл таймс“: Лидерите на ЕС планират посещение на Зеленски в Брюксел

Киев се подготвя за голяма руска офанзива този месец

ЕС планира Володимир Зелен­ски да присъс­тва на среща на върха на европейс­ките лидери тази сед­мица, бише британ­с­кият в.“Файненшъл таймс“, цитирайки източ­ници, инфор­мирани за плановете, които обаче под­чер­таха, че опасения, свър­зани със сигур­ността, рис­куват да провалят посещението на украин­с­кия президент. Зелен­ски трябва да говори на специална сесия на Европейс­кия пар­ламент, предаде БНР. Говорител на Зелен­ски отказа комен­тар, посочва “Фай­нен­шъл…

Прочети още…

Христодулидис и Мавроянис отиват на балотаж на президентските избори в Кипър

Христодулидис и Мавроянис отиват на балотаж на президентските избори в Кипър

Независимият кан­дидат Никос Хрис­тодулидис е на първо място сред кан­дидатите на пър­вия тур на президен­т­с­ките избори в Кипър. На балотажа след­ващата неделя той ще се със­тезава с Анд­реас Мав­роянис, предаде БНР.

С много малка раз­лика в резул­тата двама независими кан­дидати за президент на Кипър, под­к­репяни от пар­тии от широк политически спек­тър, отиват на балотажа след­ващата неделя, 12-ти фев­руари. Това показ­ват окон­чател­ните данни от преб­рояването на бюлетините, подадени в проведения в неделя…

Прочети още…

Китай винаги е имал активно отношение към практическото сътрудничество с България

През последните 10 години китайската икономика поддържаше средногодишен темп на растеж от 6,5% при средно 3% ръст ежегодно в потреблението на енергия

Н.Пр. Дун Сяод­зюн, Пос­ланик на Китай в Бъл­гария

- Гос­подин пос­ланик, бихте ли раз­казал повече за „зеления преход“ на китайс­ката икономика и в кои сек­тори той се осъщес­т­вява най-активно?

- От 2012 г. икономиката на Китай нав­лезе в етап на задъл­бочаващо се „зелено“ раз­витие. След провелия се тогава XVIII кон­г­рес на ККП, под ръковод­с­т­вото на ЦК

Прочети още…

България

Икономика

Култура

Спорт

Земеделие