Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 148, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2)

Георги Тодоров: На Летище София нищо не се е променило към днешна дата

Към днешна дата не съм доволен от това, което извър­шва кон­цесионерът. Хората и общес­т­вото очак­ват бързи и нав­ременни промени. Тези бързи промени, видими, които трябва да касаят обс­луж­ването на път­ниците, не ги наб­людавам.“ Това заяви пред БНР служеб­ният минис­тър на тран­с­порта, инфор­мацион­ните тех­нологии и съоб­щенията Георги Тодоров за кон­цесията на Летище София.Нарочна проверка на Летище София е показала, че „нищо не се е променило към днешна дата“, допълни Тодоров. „Няма трафик, обс­луж­ването на път­ниците се извър­шва бавно, не виж­дам промени в тър­гов­с­ките площи, нито в удоб­с­т­вата за път­ниците, които изчак­ват съот­вет­ния полет, хигиената не е на дос­татъчно високо ниво — санитар­ните помещения просто не искам да ги комен­тирам.“ Минис­тър…

Прочети още…

Стефан Янев: През май състоянието на бюджета беше много притеснително

Стефан Янев: През май състоянието на бюджета беше много притеснително

В периода 2017-2020 г. НАП е отписала 10 млрд. лв. несъбрани задължения, подчерта служебният премиер

През май кар­тината по отношение на дър­жав­ните финанси беше меко казано притес­нителна. Това каза в Народ­ното съб­рание служеб­ният премиер Стефан Янев по време на изс­луш­ването си в пар­ламента за със­тоянието на дър­жав­ната хазна. „Установено е несис­темно събиране на данъчни пос­тъп­ления, премах­нат е пос­лед­ващ кон­т­рол на фир­мите в страната, което поз­волява да се нат­рупат огромни дефицити в сис­темата. В…

Прочети още…

Актуализацията на бюджета залага до края на годината инфлация от 2%, два милиарда лева допълнително постъпления и милиард и 800 милиона разхо

Актуализацията на бюджета залага до края на годината инфлация от 2%, два милиарда лева допълнително постъпления и милиард и 800 милиона разхо

Служеб­ният кабинет ще раз­г­леда на извън­редно заседание актуализацията на дър­жав­ния бюджет. Това обяви от пар­ламен­тар­ната трибуна служеб­ният премиер Стефан Янев, който док­ладва за финан­совото със­тояние на страната ни по искане на БСП. Янев припомни, че новият вариант на ключовите финан­сови закони — дър­жав­ният бюджет и бюджетите на Дър­жав­ното общес­т­вено осигуряване и на Здрав­ната каса — вече са одоб­рени от социал­ните пар­т­ньори. Проек­тът пред­вижда събираемост с около 2 милиарда лева повече, както…

Прочети още…

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Индийска медалистка получи бонус безплатна пица до края на живота си

Индий­ката Мирабай Чану спечели сребърен медал във вдигането на тежести при жените в кат. до 49 кг, който е един­с­т­вен за родината ѝ? до момен…

Прочети още:

Loading...

Свят

ЮНЕСКО добавя 33 нови обекта към списъка на световното културно наследство

ЮНЕСКО добавя 33 нови обекта към списъка на световното културно наследство

Потвърдени са около две дузини културни обекти, както и 1394 км железопътна линия в Иран

След няколко дни онлайн обсъж­дания Организацията на …

Прочети още:

Loading...