Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб05122020

Брой 234, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) И през следващата седмица засушаването ще мори житото и рапицата

И през следващата седмица засушаването ще мори житото и рапицата

И през следващата седмица засушаването ще мори житото и рапицата

През след­ващия седем­д­невен период агрометеорологич­ните условия ще се определят от високи за сезона тем­ператури. Прог­нозираните превалявания до средата на ноем­ври за по-голямата част от пол­с­ките райони са под 10 l/m² и на фона на продъл­жител­ното есенно засушаване ще бъдат недос­татъчни за преодоляване дефицита на поч­вена влага при зим­ните житни кул­тури и рапицата. Вслед­с­т­вие недос­тига на влага в част от пол­с­ките райони посевите са недобре гар­нирани. На отделни места в Северна Бъл­гария някои от засетите през втората половина на октом­ври зимни житни кул­тури все още не са поник­нали. В част от южните и източ­ните райони, където в края на октом­ври и началото на ноем­ври пад­налите валежи над­вишиха 2025 l/m², със­тоянието на зим­ните житни кул­тури е срав­нително добро, комен­тира Дукена Жолева, агрометеоролог при НИМХ.

През периода при пшеницата и ечемика ще се наб­людават раз­лични фази: поник­ване, начално лис­тооб­разуване и фаза трети лист. На единични места, главно в източ­ните райони рано засетите, в началото на октом­ври, зимни житни кул­тури ще встъпят във фаза братене (агрос­тан­ците: Главиница, Кар­нобат, Ямбол). При рапицата ще се наб­людава лис­тооб­разуване. До средата на ноем­ври на места в Югоиз­точна Бъл­гария част от посевите ще встъпят във фаза образуване на розетка (57 лист).

През периода при есен­ните посеви, особено при тези отг­леж­дани монокул­турно, трябва да продъл­жат обс­лед­ванията за установяване плът­ността на някои вредители: жит­ните мухи, пол­ска полевка, рапич­ната лис­тна оса (лъжегъсеници) и при чис­леност над­вишаваща прага на икономическа вред­ност (ПИВ) да се извърши нав­ременно третиране. ПИВ за обик­новената полевка е 2 броя активни колонии/дка, за лар­вите (лъжегъсениците) на рапич­ната лис­тна оса — 23 броя/m².

България

Икономика

Българите ще отделят 25% от месечните си доходи за празнични разходи

Българите ще отделят 25% от месечните си доходи за празнични разходи

Бъл­гарите планират да отделят 25 процента от месеч­ните си доходи или средно по 269 евро на домакин­с­тво за праз­нични раз­ходи по Коледа — това…

Прочети още:

Loading...

Култура

Фестивалът „Златен ритон“ще премине онлайн

25-ото издание на фес­тивала за бъл­гар­ско докумен­тално и анимационно кино „Златен ритон“ ще пред­с­тави онлайн и без­п­латно най-новите филми от …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Волейболистите на България ще играят на Мондиал 2022

Мъж­кият ни национален тим по волей­бол може да се счита за сигурен учас­т­ник на светов­ното пър­вен­с­тво през 2022 година. Това стана ясно, след …

Прочети още:

Loading...

Свят

В Москва започват да записват за ваксиниране срещу вируса

В Москва започват да записват за ваксиниране срещу вируса

Препаратите срещу КОВИД-19 имат феноменални перспективи

От днес на сайта на мос­ков­с­кия кмет и на столич­ната управа започва запис­ване за вакси…

Прочети още:

Loading...