Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб05122020

Брой 234, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Декар пшеница изхранва 4-членно семейство 10 години

Декар пшеница изхранва 4-членно семейство 10 години

Декар пшеница изхранва 4-членно семейство 10 години

Семейс­тво от четирима може да живее 10 години с хляб, произ­веден от един декар пшеница. Най-големият хляб, произ­веден в света, е дълъг 9,2 км и е бил изпечен в пекарна в Акапулко, Мек­сико през януари 1996 година. Това са само част от интерес­ните факти,които могат да бъдат прочетени в наръч­ника “От зрън­цето до хляба“. Пред­седателят на Бран­шовия съюз на хлебарите и слад­карите Мариана Кукушева сподели, че книж­ката е част от комуникационна стратегия, чиято крайна цел е въз­питаване на децата в здравос­ловно хранене.

Според нея хлябът трябва да остане насъщен и да присъс­тва на всяка трапеза и най-вече в днев­ното меню на децата. “Няма диета в света, която да отрича хляба, защото всякакви опити за такива хранителни режими са докарали нещата до тежко увреж­дане на организма. Необ­ратими са пос­лед­с­т­вията от изк­люч­ване на хляба от днев­ното меню. Раз­бира се, хлябът трябва да присъс­тва в определени дози или физиологични норми. Нес­лучайно там някъде сме споменали ясно, съг­ласно нор­матив­ната уредба на Бъл­гария, каква е днев­ната дажба за най-малките, каква е за след­ващата въз­раст“, обясни тя пред БНР.

Според Кукушева децата са запоз­нати в извес­тна степен със здравос­лов­ното хранене.

“Не са тол­кова далеч кол­кото ги въз­п­риемаме, четейки някои пуб­ликации, най-вече в интер­нет прос­т­ран­с­т­вото, които са от анонимни източ­ници. Бъл­гар­с­ките деца имат усета, имат поз­нанията, които трябва да засилим. Имат и интелиген­т­ността да знаят, че хлябът е молитва и начин на живот и да не го изк­лючат от своето меню“, комен­тира тя.

България

Икономика

Българите ще отделят 25% от месечните си доходи за празнични разходи

Българите ще отделят 25% от месечните си доходи за празнични разходи

Бъл­гарите планират да отделят 25 процента от месеч­ните си доходи или средно по 269 евро на домакин­с­тво за праз­нични раз­ходи по Коледа — това…

Прочети още:

Loading...

Култура

Фестивалът „Златен ритон“ще премине онлайн

25-ото издание на фес­тивала за бъл­гар­ско докумен­тално и анимационно кино „Златен ритон“ ще пред­с­тави онлайн и без­п­латно най-новите филми от …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Волейболистите на България ще играят на Мондиал 2022

Мъж­кият ни национален тим по волей­бол може да се счита за сигурен учас­т­ник на светов­ното пър­вен­с­тво през 2022 година. Това стана ясно, след …

Прочети още:

Loading...

Свят

В Москва започват да записват за ваксиниране срещу вируса

В Москва започват да записват за ваксиниране срещу вируса

Препаратите срещу КОВИД-19 имат феноменални перспективи

От днес на сайта на мос­ков­с­кия кмет и на столич­ната управа започва запис­ване за вакси…

Прочети още:

Loading...