Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед09082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Брюксел реже с 16,6% парите за селската програма

Брюксел реже с 16,6% парите за селската програма

Брюксел реже с 16,6% парите за селската програма

В Прог­рамата за раз­витие на сел­с­ките райони (ПРСР) след 2020 г. e пред­ложено намаление от 16,6% спрямо нас­тоящата, която е по-малка и от пър­вия прог­рамен период. Това комен­тира земедел­с­кият минис­тър Десис­лава Танева на форума на Национал­ното сдружение на общините. Тя припомни, че дебатът за Многогодиш­ната финан­сова рамка (МФР) продъл­жава, като повечето страни членки нас­тояват нас­тоящият бюджет да се запази. „Какво ще се реши нак­рая, ще определи окон­чателно бюджетът и как ние ще под­ходим. Ако край­ното решение е нас­тоящото пред­ложение, ние имаме определени намерения, които ще обсъдим“, обясни ресор­ният минис­тър.

Наг­ласите в Брюк­сел са МФР да бъде определена в средата на след­ващата година, което обаче доста забавя всички процеси, включително и старта на новата ПРСР. „Към момента страната ни в лицето на Минис­тер­с­т­вото на земеделието“ работи по три SWOT анализа, които са фун­дамен­тът, който ще определи и как ще изг­лежда национал­ният стратегически план“, припомни Десис­лава Танева.

Фор­мал­ното пред­с­тавяне на стратегичес­кия план на Бъл­гария е планирано за април 2021 г. Най-късно до декем­ври 2020 г. обаче ЕК ще покани всички дър­жави членки, за да предадат своите фор­мални пред­ложения. Всичко това зависи от продъл­жител­ността на преход­ния период“, комен­тира нас­коро за Агри.БГ Марио Милушев – дирек­тор на дирек­ция „Раз­витие на сел­с­ките райони и пред­п­рисъединителна помощ“ в Генерална дирек­ция „Земеделие и раз­витие на сел­с­ките райони“ на ЕК.

Икономика

БАБХ проверява сиренето и кашкавала в търговските вериги

БАБХ проверява сиренето и каш­кавала в тър­гов­с­ките вериги

Има свръх производство на сурово мляко в Европа, което ще наложи прилагането на регулации

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните, Коми…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Свят

Япония почете с минута мълчание жертвите в Хирошима преди 75 г.

Япония почете с минута мъл­чание жер­т­вите в Хирошима преди 75 г.

Атомната бомба на САЩ унищожава тогава 140 000 души

Япония почете на 6 август с минута мъл­чание паметта на жер­т­вите от американ­с­ката атомна б…

Прочети още:

Loading...